2015-1-SK01-KA107-008717

V  roku 2015 v rámci programu Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová aktivita 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala SPU grant na projekt Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107). Projekt trval od 1.6.2015 do 31.7.2017 a pridelený grant vo výške 73 305 € bol využitý na podporu 13 prichádzajúcich a 4 odchádzajúcich mobilít. SPU v rámci tohto projektu spolupracovala s univerzitami z Indie, Japonska, Ruskej Federácie (2), Tadžikistanu a USA. Do konca roka 2015 sa pripravili Medzi inštitucionálne zmluvy, ktoré sa následne posunuli na podpis partnerským inštitúciám ako aj ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace s projektom. V letnom semestri 2015/2016 sa zrealizovali výbery prichádzajúcich aj odchádzajúcich účastníkov mobilíta uzatvorili sa Zmluvy o štúdiu/mobilite. Prvé mobility sa realizovali v septembri 2016. Zoznam podpísaných medziinštitucionálnych zmlúv

 

smer mobility fakulta na SPU, kde sa mobilita realizovala typ aktivity: mobilita učiteľa výučba, mobilita učiteľa školenie krajina pôvodu partnerská univerzita sídlo univerzity (mesto) počet účastníkov
INCOMING FEM mobilita študenta PhD. India Guru Gobin Singh Indaprastha University Dwarka, Delhi  1
INCOMING FEŠRR mobilita študenta Ing. Japonsko Kagoshima University Kagoshima 2
INCOMING FAPZ učiteľ školenie Ruská federácia Orel State University named after I.S. Turgenev Orel 1
INCOMING FAPZ mobilita študenta PhD. Ruská federácia Orel State University named after I.S. Turgenev Orel 2
INCOMING FEM mobilita študenta Ing. Ruská federácia Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Academy  Moscow 2
OUTGOING FEM mobilita študenta Ing. Ruská federácia Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Academy  Moscow 2
INCOMING FEM mobilita učiteľa výučba Tadžikistan Tajik Technical university (Khujand Polytechnical Institute) Khujand 2
INCOMING FEM mobilita študenta Ing. Tadžikistan Tajik Technical university (Khujand Polytechnical Institute) Khujand 2
OUTGOING FEM mobilita učiteľa výučba Tadžikistan Tajik Technical university (Khujand Polytechnical Institute) Khujand 2
INCOMING FEŠRR mobilita študenta Ing. USA University of Arkansas  Fayettville 1
          SPOLU 17