2016-1-SK01-KA107-022346

V  roku 2016 v rámci programu Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová aktivita 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala SPU grant na v poradí druhý projekt Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107). Projekt trval od 1.6.2016 do 31.7.2018 a pridelený grant vo výške 90 080 € bol využitý na podporu 20 prichádzajúcich a 15 odchádzajúcich mobilít. Podarilo sa zrealizovať viac mobilít, ako bolo pôdovne plánované (30). SPU v rámci tohto projektu spolupracovala s univerzitami z Južnej Afriky (2), Ruskej Federácie (3), Číny (3) Indie. Do konca mája 2017 sa pripravili Medzi inštitucionálne zmluvy, ktoré sa následne posunuli na podpis partnerským inštitúciám ako aj ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace s projektom. V letnom semestri 2016/2017 sa zrealizovali výbery prichádzajúcich aj odchádzajúcich účastníkov mobilíta uzatvorili sa Zmluvy o štúdiu/mobilite. Prvé mobility sa začali realizovať v júli 2017, vačšina mobilít sa však realizovala v akademickom roku 2017/2018. Zoznam podpísaných Medzi inštitucionálnych zmlúv

 

smer mobility fakulta na SPU, kde sa mobilita realizovala typ aktivity: mobilita učiteľa výučba, mobilita učiteľa školenie krajina pôvodu partnerská univerzita sídlo univerzity (mesto) počet účastníkov
INCOMING FEM mobilita študenta Ing. Ruská Federácia South Ural State University Chelyabinsk 2
INCOMING FEM mobilita učiteľa školenie Ruská Federácia South Ural State University Chelyabinsk 1
INCOMING FEM mobilita učiteľa výučba Ruská federácia Russian Timiryazev State Agrarian University Moscow 1
INCOMING FAPZ mobilita študenta Ing. India Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies Nuzvid 1
INCOMING FAPZ mobilita učiteľa výučba India Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies Nuzvid 1
INCOMING FAPZ mobilita učiteľa školenie India Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies Nuzvid 1
INCOMING FAPZ mobilita učiteľa školenie Čína Tianjin University Tianjin 1
INCOMING FAPZ mobilita študenta PhD. Čína Tianjin University Tianjin 1
INCOMING FAPZ mobilita učiteľa školenie Čína Shandong Agricultural University Taian  1
INCOMING FAPZ mobilita študenta PhD. Čína Shandong Agricultural University Taian  1
INCOMING FAPZ mobilita učiteľa výučba Čína Yunnan University Yunnan 1
INCOMING SPU mobilita učiteľa školenie Južná Afrika Neslon Mandela University Port Elizabeth 1
INCOMING FESŘR mobilita učiteľa školenie Ruská Federácia Voronezh State University Voronezh 3
INCOMING FAPZ mobilita učiteľa výučba Ruská Federácia Voronezh State University Voronezh 2
INCOMING FAPZ mobilita študenta Ing. Ruská Federácia Voronezh State University Voronezh 2
OUTGOING FEM mobilita študenta Ing. Ruská Federácia Russian Timiryazev State Agrarian University Moscow 1
OUTGOING FEŠRR mobilita študenta Ing. Ruská Federácia South Ural State University  Chelyabinsk 1
OUTGOING FEM mobilita učiteľa školenie Čína Tianjin University Tianjin 3
OUTGOING FAPZ mobilita učiteľa výučba Čína Shandong Agricultural University Taian  1
OUTGOING FAPZ mobilita učiteľa školenie Čína Yunnan University Yunnan 1
OUTGOING FEŠRR mobilita učiteľa výučba Ruská Federácia Voronezh State University Voronezh 2
OUTGOING FEŠRR mobilita učiteľa školenie Ruská Federácia Voronezh State University Voronezh 1
OUTGOING FEM mobilita učiteľa výučba Ruská federácia Russian Timiryazev State Agrarian University Moscow 1
OUTGOING FAPZ mobilita učiteľa školenie India Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies Nuzvid 1
OUTGOING SPU mobilita učiteľa školenie Južná Afrika Neslon Mandela University Port Elizabeth 1
OUTGOING FEŠRR mobilita učiteľa školenie Južná Afrika University of Pretoria Pretoria 2
          SPOLU 35