2017-1-SK01-KA107-035146

V  roku 2017 v rámci programu Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová aktivita 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala SPU grant na v poradí tretí projekt Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107). Projekt sa realizuje od 1.6.2017 do 31.7.2019 a pridelený grant vo výške 66 335 € bude využitý na podporu 24 prichádzajúcich a 9 odchádzajúcich mobilít. Plánuje sa zrealizovať viac mobilít, ako bolo pôdovne plánované (29). SPU v rámci tohto projektu spolupracuje s univerzitami z Mongolska, Kazachstanu, Palestíny, Tadžikistanu, USA, Iránu, Arménska, Srbska, Kanady a Moldavska. Do konca mája 2018 sa pripravili Medzi inštitucionálne zmluvy, ktoré sa následne posunuli na podpis partnerským inštitúciám ako aj ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace s projektom. V zimnom semestri 2017/2018 sa zrealizovali výbery prichádzajúcich aj odchádzajúcich účastníkov mobilít a uzatvorili sa Zmluvy o štúdiu/mobilite. Prvé mobility sa začali realizovať v decembri 2017, väčšina prebehne v akademickom roku 2018/2019. Zoznam podpísaných medziinštitucionálnych zmlúv

 

smer mobility fakulta na SPU, kde sa mobilita realizovala typ aktivity: mobilita učiteľa výučba, mobilita učiteľa školenie krajina pôvodu partnerská univerzita sídlo univerzity (mesto) počet účastníkov
INCOMING TF mobilita študenta PhD. Srbsko University of Novi Sad Novi Sad 1
INCOMING TF mobilita učiteľa školenie Srbsko University of Novi Sad Novi Sad 4
INCOMING TF mobilita učiteľa výučba Srbsko University of Novi Sad Novi Sad 1
INCOMING FAPZ mobilita študenta PhD. Moldavsko State Agrarian University of Moldova Chișinău 2
INCOMING FAPZ mobilita učiteľa školenie Moldavsko State Agrarian University of Moldova Chișinău 1
INCOMING FBP mobilita učiteľa školenie Tadžikistan Technological University of Tajikistan Dushanbe 2
INCOMING FESŘR mobilita učiteľa výučba Kanada Collège communautaire du Nouveau-Brunswick Bathurst 2
INCOMING TF mobilita učiteľa výučba Palestína Al-Istiqlal University Jericho 2
INCOMING FZKI mobilita učiteľa školenie Irán University of Tehran Tehran 1
INCOMING FAPZ mobilita učiteľa školenie Arménsko Armenian National Agrarian University Yerevan 5
INCOMING FEM mobilita študenta PhD. Mongolsko Mongolian University of Life Sciences Ulaanbaatar 1
INCOMING FEM mobilita učiteľa výučba Mongolsko Mongolian University of Life Sciences Ulaanbaatar 1
INCOMING SPU mobilita učiteľa školenie USA Louisiana State University Baton Rouge 1
OUTGOING FZKI mobilita učiteľa školenie Irán University of Tehran Tehran 1
OUTGOING FAPZ mobilita učiteľa školenie Kazachstan Kazakh National Agrarian University Almaty 1
OUTGOING FEM mobilita učiteľa školenie Mongolsko Mongolian University of Life Science Ulaanbaatar 2
OUTGOING TF mobilita učiteľa školenie Srbsko University of Novi Sad Novi Sad 3
OUTGOING TF mobilita učiteľa výučba Srbsko University of Novi Sad Novi Sad 1
OUTGOING SPU mobilita učiteľa školenie USA Louisiana State University Baton Rouge 1
          SPOLU 33