2018-1-SK01-KA107-046092

V  roku 2018 v rámci programu Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová aktivita 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala SPU grant na v poradí štvrtý projekt Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107). Projekt sa realizuje od 1.6.2018 do 31.7.2020 a pridelený grant vo výške 170 915 € bude využitý na podporu 38 prichádzajúcich a 21 odchádzajúcich mobilít. SPU v rámci tohto projektu rozvinie spoluprácu s univerzitami z Japonska, Srbska, Ukrajiny (2), Moldavska, Palestíny (3), Číny (3), Kazachstanu, Uzbekistanu (2), Argentíny, Kolumbie a Guatemaly. Do konca marca 2019 sa plánujú pripraviť Medzi inštitucionálne zmluvy a následne ich spolu s ďalšími zmluvnými dokumentmi súvisiacimi s projektom posunúť na podpis partnerským inštitúciám. V letnom semestri 2018/2019 sa zrealizujú výbery prichádzajúcich aj odchádzajúcich účastníkov mobilít a uzatvoria sa Zmluvy o štúdiu/mobilite. Prvé mobility sa plánujú realizovať v septembri 2019. Zoznam podpísaných medziinštitucionálnych zmlúv

 

smer mobility fakulta na SPU, kde sa mobilita realizovala typ aktivity: mobilita učiteľa výučba, mobilita učiteľa školenie krajina pôvodu partnerská univerzita sídlo univerzity (mesto) počet účastníkov
INCOMING FEŠRR mobilita študenta PhD. Argentína Universidad Nacional De La Plata Buenos Aires 1
INCOMING FEŠRR mobilita učiteľa výučba Argentína Universidad Nacional De La Plata Buenos Aires 1
OUTGOING FEŠRR mobilita učiteľa výučba Argentína Universidad Nacional De La Plata Buenos Aires 1
OUTGOING FEŠRR mobilita učiteľa školenie Argentína Universidad Nacional De La Plata Buenos Aires 1
INCOMING FAPZ mobilita študenta PhD. Čína Shandong Agricultural University Taian 1
INCOMING FAPZ mobilita učiteľa školenie Čína Shandong Agricultural University Taian 1
OUTGOING FAPZ mobilita študenta PhD. Čína Shandong Agricultural University Taian 1
OUTGOING FAPZ mobilita učiteľa školenie Čína Shandong Agricultural University Taian 1
INCOMING FAPZ mobilita učiteľa školenie Čína Sichuan Agricultural University Chengdu 1
INCOMING FAPZ mobilita študenta PhD. Čína Sichuan Agricultural University Chengdu 1
INCOMING FEM mobilita učiteľa výučba Čína Hebei Agricultural University Hebei 1
OUTGOING FEM mobilita učiteľa výučba Čína Hebei Agricultural University Hebei 2
INCOMING FEM mobilita študenta PhD. Čína Hebei Agricultural University Hebei 1
INCOMING FZKI mobilita študenta Master Guatemala University of San Carlos of Guatemala Ciudad de Guatemala 1
INCOMING FZKI mobilita učiteľa výučba Guatemala University of San Carlos of Guatemala Ciudad de Guatemala 1
OUTGOING FZKI mobilita študenta PhD. Guatemala University of San Carlos of Guatemala Ciudad de Guatemala 1
OUTGOING FZKI mobilita učiteľa výučba Guatemala University of San Carlos of Guatemala Ciudad de Guatemala 1
INCOMING FEŠRR mobilita učiteľa výučba Japonsko Kagoshima University Kagoshima 1
INCOMING FEŠRR mobilita učiteľa školenie Japonsko Kagoshima University Kagoshima 1
INCOMING FEŠRR mobilita študenta Master Japonsko Kagoshima University Kagoshima 2
INCOMING FAPZ mobilita študenta Master Kazachstan Zhangir Khan West Kazakhstan agrarian-technical University Uralsk 2
OUTGOING FAPZ mobilita učiteľa výučba Kazachstan Zhangir Khan West Kazakhstan agrarian-technical University Uralsk 1
INCOMING FEM mobilita študenta Master Kolumbia Universidad de Magdalena Santa Marta 1
INCOMING FEM mobilita učiteľa výučba Kolumbia Universidad de Magdalena Santa Marta 1
OUTGOING FEM mobilita študenta PhD. Kolumbia Universidad de Magdalena Santa Marta 1
OUTGOING FEM mobilita učiteľa výučba Kolumbia Universidad de Magdalena Santa Marta 1
INCOMING FAPZ mobilita študenta PhD. Moldavsko Technical University of Moldova Chisinau 2
INCOMING FAPZ mobilita učiteľa školenie Moldavsko Technical University of Moldova Chisinau 3
OUTGOING FAPZ mobilita učiteľa školenie Moldavsko Technical University of Moldova Chisinau 2
INCOMING TF mobilita študenta PhD. Palestína Palestine Polytechnic University Hebron 1
INCOMING TF mobilita učiteľa výučba Palestína Palestine Polytechnic University Hebron 1
INCOMING TF mobilita študenta PhD. Palestína Arab American University Jenin 1
OUTGOING TF mobilita učiteľa výučba Palestína Arab American University Jenin 1
INCOMING TF mobilita učiteľa výučba Palestína Al-Istiqlal University Jericho 1
OUTGOING TF mobilita učiteľa výučba Palestína Al-Istiqlal University Jericho 1
INCOMING TF mobilita študenta PhD. Srbsko University of Novi Sad Novi Sad 1
INCOMING TF mobilita učiteľa školenie Srbsko University of Novi Sad Novi Sad 1
OUTGOING TF mobilita učiteľa školenie Srbsko University of Novi Sad Novi Sad 3
INCOMING SPU mobilita študenta Master Ukrajina Bila Tserkva National Agrarian University Kyjev 2
INCOMING SPU mobilita učiteľa školenie Ukrajina Bila Tserkva National Agrarian University Kyjev 1
INCOMING SPU mobilita učiteľa školenie Ukrajina National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Kyjev 1
INCOMING FEŠRR mobilita študenta Master Uzbekistan Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers Tashkent 1
INCOMING FEŠRR mobilita učiteľa školenie Uzbekistan Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers Tashkent 2
OUTGOING FEŠRR mobilita študenta PhD. Uzbekistan Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers Tashkent 1
OUTGOING FEŠRR mobilita učiteľa školenie Uzbekistan Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers Tashkent 1
INCOMING FEŠRR mobilita študenta Master Uzbekistan Karakalpak State Universitynamed after Berdakh Nukus 1
INCOMING FEŠRR mobilita učiteľa školenie Uzbekistan Karakalpak State Universitynamed after Berdakh Nukus 1
OUTGOING FEŠRR mobilita učiteľa školenie Uzbekistan Karakalpak State Universitynamed after Berdakh Nukus 1
          SPOLU 59