2019-1-SK01-KA107-060126

V  roku 2019 v rámci programu Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová aktivita 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala SPU grant na v poradí piaty projekt Medzinárodná kreditová mobilita (KA107). Projekt sa realizuje od 1.8.2019 do 31.7.2021 a pridelený grant vo výške 244 140 EUR bude využitý na podporu 43 prichádzajúcich a 37 odchádzajúcich mobilít. SPU v rámci tohto projektu rozvinie spoluprácu s univerzitami z Albánska, Azerbajdžanu, Číny, Indie, Japonska, Juhoafrickej republika, Kostariky, Kuby, Moldavska, Mongolska, Namíbie, Palestíny (2), Peru a Uzbekistanu. Do konca marca 2020 sa plánujú pripraviť Medzi inštitucionálne zmluvy a následne ich spolu s ďalšími zmluvnými dokumentmi súvisiacimi s projektom posunúť na podpis partnerským inštitúciám. V letnom semestri 2019/2020 sa zrealizujú výbery prichádzajúcich aj odchádzajúcich účastníkov mobilít a uzatvoria sa Zmluvy o štúdiu/mobilite. Prvé mobility sa plánujú realizovať v júli 2020. Zoznam podpísaných medziinštitucionálnych zmlúv

 

Fakulta smer mobility typ aktivity: mobilita učiteľa výučba, mobilita učiteľa školenie krajina pôvodu partnerská univerzita sídlo univerzity (mesto) vzdialenostné pásmo schválený počet účastníkov
FEM prichádzajúci mobilita učiteľa výučba Albánsko Univerzita Aleksander Moisiu v Durrëse Durrës 500 - 1999 1
FEM odchádzajúci mobilita učiteľa výučba Albánsko Univerzita Aleksander Moisiu v Durrëse Durrës 500 - 1999 1
FEM odchádzajúci mobilita študenta Master Albánsko Univerzita Aleksander Moisiu v Durrëse Durrës 500 - 1999 1
FAPZ prichádzajúci mobilita učiteľa školenie Azerbajdžan Azerbaijan State Agricultural University, Faculty of Agronomy Ganja 2000 - 2999 2
FAPZ odchádzajúci mobilita učiteľa školenie Azerbajdžan Azerbaijan State Agricultural University, Faculty of Agronomy Ganja 2000 - 2999 2
FAPZ prichádzajúci mobilita študenta PhD. Azerbajdžan Azerbaijan State Agricultural University, Faculty of Agronomy Ganja 2000 - 2999 3
FAPZ prichádzajúci mobilita učiteľa školenie Čína Shandong Agricultural University Taian 4000 - 7999 1
FAPZ prichádzajúci mobilita študenta PhD. Čína Shandong Agricultural University Taian 4001 - 7999 1
FAPZ odchádzajúci mobilita učiteľa školenie Čína Shandong Agricultural University Taian 4002 - 7999 1
FAPZ odchádzajúci mobilita študenta PhD. Čína Shandong Agricultural University Taian 4003 - 7999 1
FAPZ prichádzajúci mobilita učiteľa školenie India Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies Nuzvid 4000 - 7999 1
FAPZ odchádzajúci mobilita učiteľa školenie India Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies Nuzvid 4000 - 7999 1
SPU prichádzajúci mobilita učiteľa školenie Japonsko Kagoshima University Kagoshima 8000 a viac 1
SPU prichádzajúci mobilita študenta Master Japonsko Kagoshima University Kagoshima 8000 a viac 1
SPU odchádzajúci mobilita učiteľa školenie Japonsko Kagoshima University Kagoshima 8000 a viac 1
SPU odchádzajúci mobilita študenta Master Japonsko Kagoshima University Kagoshima 8000 a viac 1
FBP prichádzajúci mobilita učiteľa výučba Južná Afrika Stellenbosch University Stellenbosch 8000 a viac 2
FBP prichádzajúci mobilita učiteľa školenie Južná Afrika Stellenbosch University Stellenbosch 8000 a viac 2
FBP prichádzajúci mobilita študenta PhD. Južná Afrika Stellenbosch University Stellenbosch 8000 a viac 1
FBP odchádzajúci mobilita učiteľa výučba Južná Afrika Stellenbosch University Stellenbosch 8000 a viac 2
FBP odchádzajúci mobilita učiteľa školenie Južná Afrika Stellenbosch University Stellenbosch 8000 a viac 2
FBP odchádzajúci mobilita študenta PhD. Južná Afrika Stellenbosch University Stellenbosch 8000 a viac 1
FESŘR prichádzajúci mobilita učiteľa výučba Kostarika UNIVERSIDAD DE COSTA RICA San Pedro 8000 a viac 2
FESŘR prichádzajúci mobilita študenta PhD. Kostarika UNIVERSIDAD DE COSTA RICA San Pedro 8000 a viac 1
FESŘR odchádzajúci mobilita učiteľa výučba Kostarika UNIVERSIDAD DE COSTA RICA San Pedro 8000 a viac 2
FESŘR odchádzajúci mobilita študenta PhD. Kostarika UNIVERSIDAD DE COSTA RICA San Pedro 8000 a viac 1
SPU prichádzajúci mobilita učiteľa školenie Kuba Agrarian University of Havana "Fructuoso Rodríguez Pérez" Havana 8000 a viac 1
SPU prichádzajúci mobilita študenta Master Kuba Agrarian University of Havana "Fructuoso Rodríguez Pérez" Havana 8000 a viac 1
SPU odchádzajúci mobilita učiteľa školenie Kuba Agrarian University of Havana "Fructuoso Rodríguez Pérez" Havana 8000 a viac 1
SPU odchádzajúci mobilita študenta Master Kuba Agrarian University of Havana "Fructuoso Rodríguez Pérez" Havana 8000 a viac 2
FAPZ prichádzajúci mobilita učiteľa školenie Moldavsko Technical University of Moldova Chisinau 500 - 1999 1
FAPZ odchádzajúci mobilita učiteľa školenie Moldavsko Technical University of Moldova Chisinau 500 - 1999 1
FAPZ prichádzajúci mobilita študenta PhD. Moldavsko Technical University of Moldova Chisinau 500 - 1999 3
SPU prichádzajúci mobilita učiteľa školenie Mongolsko Mongolian University of Life Sciences Ulaanbaatar 4000 - 7999 2
SPU prichádzajúci mobilita študenta Master Mongolsko Mongolian University of Life Sciences Ulaanbaatar 4000 - 7999 1
SPU prichádzajúci mobilita študenta PhD. Mongolsko Mongolian University of Life Sciences Ulaanbaatar 4000 - 7999 1
SPU odchádzajúci mobilita učiteľa školenie Mongolsko Mongolian University of Life Sciences Ulaanbaatar 4000 - 7999 2
SPU odchádzajúci mobilita študenta Master Mongolsko Mongolian University of Life Sciences Ulaanbaatar 4000 - 7999 1
SPU odchádzajúci mobilita študenta PhD. Mongolsko Mongolian University of Life Sciences Ulaanbaatar 4000 - 7999 1
FBP prichádzajúci mobilita učiteľa výučba Namíbia Namibia University of Science and Technology Windhoek 4000 - 7999 2
FBP prichádzajúci mobilita učiteľa školenie Namíbia Namibia University of Science and Technology Windhoek 4000 - 7999 2
FBP odchádzajúci mobilita učiteľa výučba Namíbia Namibia University of Science and Technology Windhoek 4000 - 7999 2
FBP odchádzajúci mobilita učiteľa školenie Namíbia Namibia University of Science and Technology Windhoek 4000 - 7999 2
FBP odchádzajúci mobilita študenta PhD. Namíbia Namibia University of Science and Technology Windhoek 4000 - 7999 2
TF prichádzajúci mobilita učiteľa výučba Palestína Al-Istiqlal University v Jericho Jericho 2000 - 2999 2
TF prichádzajúci mobilita študenta PhD. Palestína Al-Istiqlal University v Jericho Jericho 2000 - 2999 1
TF odchádzajúci mobilita učiteľa výučba Palestína Al-Istiqlal University v Jericho Jericho 2000 - 2999 1
TF prichádzajúci mobilita učiteľa výučba Palestína Al-Quds Open University Ramallah 2000 - 2999 1
TF prichádzajúci mobilita študenta PhD. Palestína Al-Quds Open University Ramallah 2000 - 2999 1
TF odchádzajúci mobilita učiteľa výučba Palestína Al-Quds Open University Ramallah 2000 - 2999 1
FESŘR prichádzajúci mobilita učiteľa výučba Peru UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA La Molina 8000 a viac 2
FESŘR prichádzajúci mobilita študenta PhD. Peru UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA La Molina 8000 a viac 1
FESŘR odchádzajúci mobilita učiteľa výučba Peru UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA La Molina 8000 a viac 2
FESŘR odchádzajúci mobilita študenta PhD. Peru UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA La Molina 8000 a viac 1
FZKI prichádzajúci mobilita študenta PhD. Uzbekistan Tashkent institute of irrigation and agricultural mechanization engineers Tashkent 4000 - 7999 1
FZKI odchádzajúci mobilita učiteľa výučba Uzbekistan Tashkent institute of irrigation and agricultural mechanization engineers Tashkent 4000 - 7999 1
FZKI prichádzajúci mobilita učiteľa výučba Uzbekistan Tashkent institute of irrigation and agricultural mechanization engineers Tashkent 4000 - 7999 1
        SPOLU     80