2020-1-SK01-KA107-077779

V  roku 2020 v rámci programu Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová aktivita 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala SPU grant na v poradí piaty projekt Medzinárodná kreditová mobilita (KA107). Projekt sa realizuje od 1.8.2020 do 31.7.2022 a pridelený grant vo výške 73 540 EUR bude využitý na podporu 17 prichádzajúcich a 15 odchádzajúcich mobilít. SPU v rámci tohto projektu rozvinie spoluprácu s univerzitami z Bosny a Hercegoviny (2), Čiernej hory, Číny, Gruzínska a Moldavska. Do konca marca 2021 sa plánujú pripraviť Medzi inštitucionálne zmluvy a následne ich spolu s ďalšími zmluvnými dokumentmi súvisiacimi s projektom posunúť na podpis partnerským inštitúciám. V letnom semestri 2020/2021 sa zrealizujú výbery prichádzajúcich aj odchádzajúcich účastníkov mobilít a uzatvoria sa Zmluvy o štúdiu/mobilite. Prvé mobility sa plánujú realizovať v júli 2021.[nbsp]Zoznam podpísaných medziinštitucionálnych zmlúv

 

Fakulta smer mobility typ aktivity: mobilita učiteľa výučba, mobilita učiteľa školenie krajina pôvodu partnerská univerzita sídlo univerzity (mesto) vzdialenostné pásmo schválený počet účastníkov
FAPZ prichádzajúci mobilita učiteľa školenie Moldavsko Technical University of Moldova Chisinau 500 - 1999 2
FAPZ prichádzajúci mobilita študenta Ing. Moldavsko Technical University of Moldova Chisinau 500 - 1999 2
FAPZ odchádzajúci mobilita učiteľa školenie Moldavsko Technical University of Moldova Chisinau 500 - 1999 2
FAPZ prichádzajúci mobilita učiteľa školenie Bosna a Hercegovina University of Banja Luka Banja Luka 100 - 499 2
FAPZ prichádzajúci mobilita študenta Ing. Bosna a Hercegovina University of Banja Luka Banja Luka 100 - 499 2
FAPZ odchádzajúci mobilita učiteľa školenie Bosna a Hercegovina University of Banja Luka Banja Luka 100 - 499 2
FAPZ odchádzajúci mobilita študenta Ing. Bosna a Hercegovina University of Banja Luka Banja Luka 100 - 499 1
FAPZ prichádzajúci mobilita učiteľa školenie Bosna a Hercegovina University of East Sarajevo Sarajevo 100 - 499 1
FAPZ prichádzajúci mobilita študenta Ing. Bosna a Hercegovina University of East Sarajevo Sarajevo 100 - 499 2
FAPZ odchádzajúci mobilita učiteľa školenie Bosna a Hercegovina University of East Sarajevo Sarajevo 100 - 499 2
FBP prichádzajúci mobilita učiteľa školenie Čierna Hora University of Montenegro Podgorica 500 - 1999 2
FBP prichádzajúci mobilita študenta Bc/MA/PhD. Čierna Hora University of Montenegro Podgorica 500 - 1999 1
FBP odchádzajúci mobilita učiteľa školenie Čierna Hora University of Montenegro Podgorica 500 - 1999 2
FBP odchádzajúci mobilita študenta PhD. Čierna Hora University of Montenegro Podgorica 500 - 1999 1
FEM odchádzajúci mobilita študenta Ing. Čína Tianjin University Tianjin 4000 - 7999 2
FZKI prichádzajúci mobilita učiteľa výučba Gruzínsko Georgian Technical University Tbilisi 2000 - 2999 2
FZKI prichádzajúci mobilita študenta PhD. Gruzínsko Georgian Technical University Tbilisi 2000 - 2999 1
FZKI odchádzajúci mobilita učiteľa výučba Gruzínsko Georgian Technical University Tbilisi 2000 - 2999 2
FZKI odchádzajúci mobilita študenta PhD. Gruzínsko Georgian Technical University Tbilisi 2000 - 2999 1
        SPOLU     32