Správa o realizácií praxe a zapojenie externých zainteresovaných strán do vzdelávania na SPU v Nitre za rok 2021