Poradenstvo v oblasti sociálnych štipendií a študentských pôžičiek

Poradenstvo je zabezpečované individuálne, formou konzultácií, a zameriava sa na pomoc v oblasti financovania štúdia, s cieľom pomôcť študentom riešiť ich sociálnu a finančnú situáciu.

Preberieme s vami vaše možnosti a poradíme vám kde a ako získať peniaze na štúdium (sociálne štipendiá, pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania, štipendiá vlády pre zahraničných Slovákov...).

Konzultácie poskytujeme osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu a MS Teams.

Počas pandémie COVID-19 je potrebné si osobnú konzultáciu vopred dohodnúť cez kontaktný formulár, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Sociálne štipendiá: Ing. Dana Klačková – register študentov – hlavná budova pod aulou

Študentské pôžičky + ostatné: Ing. Filip Tkáč, PhD. - ŠD Mladosť