Ponuka voľných miest na SPU v Nitre

 

SPU v Nitre prijme do pracovného pomeru elektroúdržbára.

Požiadavky :

  • vzdelanie elektrotechnické, prax min. 2 roky,
  • odborná spôsobilosť podľa § 22 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z. – samostatný elektrotechnik,
  • manuálna zručnosť,
  • zodpovedný prístup k práci,
  • samostatnosť a schopnosť pracovať podľa výkresovej dokumentácie.

Každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme  v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, konkrétne musí mať spôsobilosť na právne úkony, musí byť bezúhonný a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady.

Náplň práce :

Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach, údržba a opravy elektrického alebo strojového zariadenia (napr. elektrickej inštalácie, osvetlenia, elektrických strojov a zariadení,...) a ďalšie činnosti súvisiace s dohodnutým druhom práce.

Práca na jednu smenu + pohotovostné služby.

Predpokladaný nástup do zamestnania 10.01.2022.

Kontaktná osoba :
Ing. Ivan Záhorský
vedúci Útvaru prevádzky Rektorát SPU v Nitre
e-mail: ivan.zahorsky@uniag.sk
tel.: +421376415731