Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
 
Sídlo
Študentský domov Mladosť
Štúrova 3
949 01 Nitra
 
Korešpondenčná adresa
UO OZ PŠaV pri SPU
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra
 
Tel.: 037/641 5513
E-mail: odbory@uniag.sk
 
IČO: 36110451
 

Členovia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU 2019 - 2023

prof.  Ing. Miroslav ŽITŇÁK, PhD.

 • Predseda UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
 • TF – ÚPTDB (Katedra zariadení stavieb a bezpečnostnej technicky)
 • e-mail: miroslav.zitnak@uniag.sk
 • kl. 4767, 5513, 5692 (+421 37 641 5692)

 

prof.  Ing.  Miroslav ŽITŇÁK,  PhD.

 • Predseda FO TF
 • TF – ÚPTDB (Katedra zariadení stavieb a bezpečnostnej technicky)
 • e-mail: miroslav.zitnak@uniag.sk
 • kl. 5692 (+421 37 641 5692)

 

Elena PALKOVÁ

 • Hospodárka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
 • Sekretariát Výboru UO OZ PŠaV
 • e-mail: elena.palkova@uniag.sk
 • kl. 5513 (+421 37 641 5513)

 

doc.  Ing. Soňa FELŠӧCIOVÁ,  PhD.

 • Tajomníčka Výboru UO OZ PŠaV,
 • FBP – ÚB (Katedra mikrobiológie)
 • e-mail: sona.felsociova@uniag.sk
 • kl. 5813 (+421 37 641 5813)

 

doc.  Mgr. Želmíra BALÁŽOVÁ,  PhD.

 • Predsedníčka FO FBP
 • FBP – ÚB (Katedra biochémie a biotechnológie)
 • e-mail: zelmira.balazova@uniag.sk
 • kl. 4327 (+421 37 641 4327)

 

Ing.  Jana ČERNÁ,  PhD.

 • Predsedníčka FO FZKI
 • FZKI – ÚKA (Katedra biotechniky zelene)
 • e-mail: jana.cerna@uniag.sk
 • kl. 5437 (+421 37 641 5437)

 

Ing.  Mariana ELIÁŠOVÁ,  PhD.

 • Predsedníčka  FO FEŠRR
 • FEŠRR – ÚEM (Katedra enviromentálneho manažmentu)
 • e-mail:  mariana.eliasova@uniag.sk
 • kl. 5614 (+421 37 641 5641)

 

Mgr. Radomíra HORNYÁK GREGÁŇOVÁ,  PhD.

 

Ing.  Janette GUZMICKÁ

Ing.  Beáta MARTIŠKOVÁ

 • Predsedníčka FO FAPZ
 • FAPZ – ÚAV (Katedra ochrany rastlín)
 • e-mail: beata.martiskova@uniag.sk
 • kl. 4257 (+421 37 641 4257)

 

Ing.  Aniko ZÚZIKOVÁ

 

Ing.  Monika MÓCIKOVÁ

 • Predsedníčka DO OZ PŠaV R-SPU
 • Rektorát SPU - Útvar mzdovej učtárne
 • e-mail: monika.mocikova@uniag.sk
 • kl. 5531 (+421 37 641 5531)

 

Viera DUCHOŇOVÁ

 • Dočasne poverená vedením Športová komisia
 • FAPZ – ÚVG (Katedra výživy ľudí)
 • e-mail: viera.duchonova@uniag.sk
 • kl. 4880 (+421 37 641 4880)

 

doc. Ing. Jana MAKOVÁ, PhD.

 • Komisia pre občianske záležitosti a stravovanie zamestnancov
 • FBP – ÚB (Katedra mikrobiológie)
 • e-mail: jana.makova@uniag.sk
 • kl. 4434 (+421 37 641 44434)

 

Ing.  Monika NOVOTNÁ

 • Mzdová a legislatívna komisia
 • Rektorát SPU - Útvar mzdovej učtárne
 • e-mail: monika.novotna@uniag.sk
 • kl. 5560 (+421 37 641 5560)

 

Ing.  Marek KOVÁR,  PhD.

 • Komisia pre prácu s deťmi
 • FAPZ – ÚREV (Katedra fyziológie rastlín)
 • e-mail: marek.kovar@uniag.sk
 • kl. 4440 (+421 37 641 4440)

 

Viera DUCHOŇOVÁ

 • Rekreačná komisia
 • Miesto patrí zástupcovi FO FEM, ktoré je dočasne neobsadené
 • FAPZ – ÚVG (Katedra výživy ľudí)
 • e-mail: viera.duchonova@uniag.sk
 • kl. 4880 (+421 37 641 4880)

 

Ing.  Renáta ZÁHORSKÁ, PhD.

 

Ing. Beáta NOVOTNÁ, PhD.

 • Predsedníčka Revíznej komisie
 • FZKI – ÚKI (Katedra krajinného inžinierstva)
 • e-mail: beata.novotna@uniag.sk
 • kl. 5230 (+421 37 641 5230)