Akčný plán rodovej rovnosti na SPU

Akčný plán rodovej rovnosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je strategickým dokumentom, prostredníctvom ktorého univerzita implementuje opatrenia s cieľom zníženia rodovej nerovnosti a posilnenia rozmanitosť. SPU v Nitre sa verejne hlási k napĺňaniu cieľov rodovej rovnosti, ktorá je jedným zo základných a zdieľaných hodnôt európskych vzdelávacích inštitúcií. Akčný plán rodovej rovnosti na SPU v Nitre na roky 2022 – 2028 využíva synergie vytvorené v rámci národných a medzinárodných sietí a uvádza konkrétne opatrenia na ich implementáciu.