Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre

Aktivity

Výbor UO - Športová komisia organizuje pre priaznivcov turistiky 4-dňový zájazd do Západných Tatier v termíne 12. 9. – 15. 9. 2021

 

Rekreačná komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka letný relax a uplatniť si môžete rekreačný poukaz.
kúpele Trenčianske Teplice, kúpele Piešťany, kúpele Dudince, kúpele Brusno.

Neváhajte a rekreujte sa

Termín: 23. – 25. júl 2021 (piatok - nedeľa)

Termín: 17. august 2021 (utorok)

 

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom rekreačné pobyty.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku organizuje pre deti svojich členov Letný detský tábor v krásnom prostredí Vysokých Tatier v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby v termíne od 4. do 10. júla 2021.

UO OZ PŠaV v spolupráci s vedením SPU pripravili pre svojich zamestnancov v rámci regenerácie pracovnej sily liečebný pobyt v kúpeľoch „ Piešťany“.
Termíny:
I. termín: 26. máj – 30. máj 2021 /100 osôb/
II. termín: 25. augusta – 29. augusta 2021 /100 osôb/

Rekreačná komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre, dáva do pozornosti termíny na letné rekreácie na rok 2021 do RZ Čingov, za predpokladu, že sa zlepší situácia s COVID-19.

Milí pedagógovia,
tak ako v minulých rokoch aj v roku 2021 máte jedinečnú príležitosť získať výhodnú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania určenú pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, študentov doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, či zamestnancov vysokých škôl, ktorý do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahne vek najviac 35 rokov.

Oznamujeme všetkým prihláseným na relaxačno-liečebný pobyt v Piešťanoch, že pobyt sa z dôvodu epidemiologickej situácie v Nitre, momentálnemu zákazu vychádzania a po dohode s kúpeľmi Piešťany presúva na termíny:
I. termín: 21. 4. – 25. 4. 2021
II. termín: 28. 4. – 2. 5. 2021

UO OZ PŠaV v spolupráci s vedením SPU pripravili pre svojich zamestnancov v rámci regenerácie pracovnej sily liečebný pobyt v kúpeľoch „ Piešťany“.

Termíny:
I. termín: 27. január – 31. január 2021 /100 osôb/
II. termín: 3. február – 7. február 2021 /80 osôb/
III. termín: 10. február – 14. február 2021 /60 osôb/

Zaujímavé ponuky prišla od CK SATURU, možno sa Vám zapáčia, pozrite, pouvažujte o nich. Na pobyt v X-BIONIC SPHERE Šamorín sa zvyšuje zľava z 2% (ktoré sú uvedeneé vo verejnom prísľube) dočasne na 10%.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku – Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií a Rada ZO OZ PŠaV na Technickej univerzite v Košiciach Vás pozývajú na

 

BOWLING
O POHÁR PREDSEDU ZDRUŽENIA VYSOKÝCH ŠKÔL A PRIAMO RIADENÝCH ORGANIZÁCIÍ
1. ročník
Termín: 30. október (piatok) 2020

UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre, na základe podpísaného verejného prísľubu a spolupráce so SATUR TRAVEL , dáva do pozornosti informáciu o jedinečných produktoch na strávenie letnej dovolenky na Slovensku pre zamestnancov SPU v Nitre.

Výbor UO - Športová komisia organizuje pre priaznivcov turistiky 4-dňový zájazd s ubytovaním v Kežmarských Žľabov chata CROCUS v termíne 13. 9. - 16. 9. 2020

Kultúrna komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU v Nitre

Termín: 16. – 18. august 2020 (nedeľa – pondelok– utorok)

RAČKOVA DOLINA – horský hotel AKADEMIK

ČINGOV – rekreačné zariadenie OZ PŠaV

KEŽMARSKÉ ŽĽABY – Crocus – rekreačné zariadenie OZ PŠaV

 

Lyžiarske jednodňové zájazdy v roku 2020  -  SKI KRAHULE JUH
1. 2020 – sobota
2. 2020 – pondelok (polročné prázdniny)
2. 2020 - sobota

Termín: 14. – 15. december 2019 (sobota - nedeľa)

 

UO OZ PŠaV v spolupráci s vedením SPU pripravili pre svojich zamestnancov v rámci regenerácie pracovnej sily liečebný pobyt v kúpeľoch „ Piešťany“.

Termíny:

  1. termín: 29. január – 2. február 2020 /120 osôb/
  2. termín: 5. február – 9. február 2020 /120 osôb/ 

Skipark Ružomberok - Malinô Brdo.
Termín:            2. 1. - 6. 1. 2020 t. j. 5 dní/4 noci

kultúrne podujatie – divadelné predstavenie
DROTÁR
 Termín: utorok, 22. októbra 2019(Divadlo Andreja Bagara v Nitre)  o  18:30 h

PONUKA REKREAČNÝCH POBYTOV V ČASE JESENNÝCH A ZIMNÝCH PRÁZDNIN 2019 - 2020

Termín: 9. - 11. august 2019 (piatok – sobota - nedeľa)

Výbor UO - Športová komisia organizuje pre priaznivcov turistiky 4-dňový zájazd
Biele Karpaty a Oravské Beskydy
v termíne 29. 8. - 1. 9. 2019

Komisia pre prácu s deťmi Výboru UO OZ organizuje pri príležitosti MDD podujatie
Návšteva Familypark V St. Margarethen (RAKÚSKO),
ktoré sa uskutoční 1. júna 2019 (sobota)

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom rekreačný pobyt:
Termíny:
1. 13. 7. – 20. 7. 
2. 20. 7. – 27. 8. 
3. 10. 8. – 17. 8.
4. 17. 8. – 24. 8

Dielenský výbor pri OZ PŠ a V pri rektoráte SPU v Nitre a športová komisia UO OZ PŠ a V si Vás dovoľuje pozvať na
9. ročník turistického pochodu TRÍBEČSKÝM POHORÍM
Termín: 08.05. 2019 /streda/

Rekreačná komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka celoročne možnosť rekreácie v kúpeloch DUDINCE s výhodou cenou pre SPU.

Rekreačná komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre v spolupráci s pani Lietavovou ponúka rekreáciu pre všetky vekové kategórie v Taliansku v CAORLE v hoteli MINERVA .

Termín: 28.6 - 7.7.2019

Rekreačná komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre v spolupráci Račkovou dolinou a s dr. Dankom ponúka pobyt v horskom hoteli Akademik v augustových termínoch.

05. 08. - 09. 08. 2019 (pondelok – piatok)

08. – 16. 08. 2019 (pondelok – piatok)

08. – 30. 08. 2019 (pondelok – piatok)

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom rekreačné pobyty.

Výbor Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre pripravil školenie pre zástupcov zamestnancov na úrovni fakultných a dielenských organizácií a vedúcich odborových úsekov univerzitnej organizácie, ktoré sa uskutočnilo v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka SPU v Nitre dňa 2. 4. 2019.

UO OZ PŠaV - Rekreačná komisia dáva do pozornosti ponuku hotelovej spoločnosti SOREA, ktorá ponúka dovolenku na Slovensku aj pre našich odborárov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

UO OZ PŠaV - Rekreačná komisia v spolupráci zo Zlatými kúpeľmi v Turčianskych Tepliciach rezervuje na mesiac AUGUST 2019 pre odborárov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov pobyty. 

Kultúrna komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU v Nitre
Poznávací zájazd SALZBURG Termín: 9. – 11. august 2019

Rekreačná komisia UO OZ  pri SPU v Nitre  pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU
4-denný autobusový zájazd - ZNOJMO
TERMÍN : 11. - 14.7.2019

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre srdečne pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na kultúrne podujatie – divadelné predstavenie  Dámsky krajčír

Termín:  utorok, 26. marca 2019  (Divadlo Andreja Bagara v Nitre)  o  18:30 h

Poukazujeme na problém, ktorý umelo spôsobujú niektorí zamestnávatelia a zriaďovatelia najmä v tzv. originálnych kompetenciách, kde platy zamestnancov sú realizované z podielových daní. Týka sa to zamestnancov úradov ale aj zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a školských internátov.

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre -Detská komisia ponúka pre deti svojich členov možnosť prihlásiť ich na 2. ročník detského tábora, ktoré organizuje OZ PŠaV na Slovensku.  
Termín: 30. jún  – 6. júl 2019
Miesto konania: RZ CROCUS Kežmarské Žľaby 12, 059 60 Tatranská Lomnica

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov  pobyty počas Veľkonočných sviatkov. 
Prihláste sa čo najskôr, kontakt je v letáku.

Výbor UO OZ – športová a detská komisia pripravuje jednodňové lyžiarske zájazdy pre členov UO OZ, zamestnancov SPU v Nitre a ich rodinných príslušníkov do lyžiarskeho strediska Krahule v termínoch:

Termíny:  26. 1. 2019, 2. 2. 2019, 9. 2. 2019, 16. 2. 2019

na ktoré Vás srdečne pozývame dňa 1. 12. 2018 (sobota) o 15:00 hod. do auly Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

V programe sa predstaví divadielko DUNAJKA s predstavením VITAJTE V ADVENTE

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre oznamuje, že pre členov OZ, pracovníkov SPU a ich rodinných príslušníkov zabezpečil rekreáciu počas zimných prázdnin v rekreačnom zariadení OZ PŠaV v KEŽMARSKÝCH ŽĽABOCH a ČINGOVE.

Termíny:  I.   termín 23. január – 27. január 2019      (46 osôb)

                 II. termín 30. január -  3. február 2019     (110 osôb)

                III. termín  6. február – 10. február 2019    (70 osôb)

Zájazd ORAVA - organizačné pokyny

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom Leto 2018 - Relax a oddych

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre 
ponúka zamestnancov SPU v Nitre voľné miesta na 5-dňový poznávací zájazd
ŠOPROŇ A OKOLIE,ktorý organizuje  v termíne 15. 8. - 19. 8. 2018.

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom pobyt v Tatrách v Horskom Hoteli Akademik, Račkova dolina - Západné Tatry v termínoch:

* 6.8 - 10.8.2018
* 13.8 - 17.8.2018
* 27.8 - 31.8.2018

Komisia pre prácu s deťmi Výboru UO OZ organizuje pri príležitosti MDD podujatie

Návšteva zoologickej záhrady v BRNE , ktoré sa uskutoční
9. júna 2018 (sobota)

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom ešte tento pobyt

17.7 - 23.7.2018 /6 nocí/ 1 ks  4- posteľová izba

7.8 - 13.8.2018 /6 nocí/ 1 ks  4- posteľová izba

Výbor UO - Športová komisia organizuje pre priaznivcov turistiky 4-dňový zájazd do Strážovských vrchov a Západných Tatier

v termíne 14. 6. - 17. 6. 2018

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom rekreačné pobyty RAČKOVA DOLINA – horský hotel AKADEMIK, PATINCE – nová ponuka, ČINGOV – rekreačné zariadenie OZ PŠaV, KEŽMARSKÉ ŽĽABY – Crocus - rekreačné zariadenie OZ PŠaV, PRAHA (ČR) – internát ČZU na Suchdole (kolej EF), JANOV NAD NISOU (ČR) – zariadenie ČZU PRAHA, KARLOV POD PRADĚDEM (ČR) - rekreačné stredisko MENDELU v Brne, KRIŽÁNKY (ČR) – rekreačné stredisko MENDELU v Brne, RYBNIČNÍ ZÁMEČEK V LEDNICI (ČR) – rekreačné stredisko MZLU v Brne, 

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre srdečne pozýva členov OZ, zamestnancov SPU v Nitre a ich rodinných príslušníkov na 3-dňový poznávací zájazd

Rekreačná komisia UO OZ  pri SPU v Nitre  pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU 4-denný autobusový zájazd   

ČESKÝ ŠTERNBERK – PRAHA - MĚLNÍK

v termíne od 12. – 15. júla 2018

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre srdečne pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na kultúrne podujatie – divadelné predstavenie  Zaľúbený Shakespeare

Termín:  sobota, 10. marca 2018  (Divadlo Andreja Bagara v Nitre)  o  17:30 hod

Výbor UO OZ – športová a detská komisia pripravuje jednodňové lyžiarske zájazdy pre členov UO OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov do lyžiarskeho strediska Krahule v termínoch:

Ski KRAHULE Juh  10. 2. 2018, 17. 2. 2018, 24. 2. 2018

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku organizuje pre deti svojich členov Letný detský tábor v krásnom prostredí Vysokých Tatier v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby v termíne od 1. do 7. júla 2018

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. záväzne ponúkajú všetkým zamestnancom SPU v Nitre zvýhodnené liečebné pobyty podľa prílohy.

Rekreačná komisia spolu s kultúrnou komisiou UO OZ  pri SPU v Nitre  pripravuje
pre členov OZ a zamestnancov SPU
1-dňový zájazd   VIANOČNÉ  BRNO
Termín 16.12. 2017 /sobota/  s odchodom 7.00 h.

Dokument na stiahnutie

Komisia pre prácu s deťmi Výboru UO OZ pri SPU organizuje

Stretnutie s Mikulášom

Oznam na stiahnutie

UO OZ PŠaV v spolupráci s vedením SPU pripravili pre svojich zamestnancov v rámci regenerácie pracovnej sily liečebný pobyt v kúpeľoch „Turčianske Teplice“.

 

Termíny:        I. termín - 24. január – 28. január 2018
                     II. termín - 31. január - 4. február 2018
                    III. termín - 7. február – 11. február 2018

Dokument na stiahnutie PDF

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre oznamuje, že pre členov OZ, pracovníkov SPU a ich rodinných príslušníkov zabezpečila rekreáciu počas zimných prázdnin v  rekreačnom zariadení OZ PŠaV v KEŽMARSKÝCH ŽĽABOCH, ČINGOVE a DUDINCIACH – Hotel Hviezda:

DOKUMENT NA STIAHNUTIE PDF

Odborová organizácia UKF Nitra ponúka voľné miesta na zájazdy

 
 
Termín: 16. 8. – 20. 8. 2017 -  5-dňový poznávací zájazd  O S T R A V A   A  O K O L I E
 
Termín: 27.08.- 03.09. 2017 - F R A N C Ú Z S K O - PARÍŽ - VERSAILLES - FONTAINEBLEAU A ZÁMKY  NA LOIRE
 
Termín: 9. 6. 2017 (piatok) - UHERSKÝ BROD – VELEHRAD - MODRÁ

Turistický zájazd - Manínska vrchovina a Malá Fatra

Výbor UO OZ - športová komisia organizuje pre priaznivcov turistiky 4-dňový zájazd do

Manínskej vrchoviny a Malej Fatry  
v termíne 6. 7. - 9. 7. 2017 (štvrtok - nedeľa)
 

Správa o činnosti UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre za rok 2016

Vážený pán predseda OZ PŠaV na Slovensku, vážený pán prorektor, milí hostia, vážené delegátky a delegáti !

Stretávame sa takmer po roku od predchádzajúcej konferencie, ktorá sa uskutočnila 10. mája 2016. Uznesenia konferencie sa priebežne plnili. Výbor UO sa zaoberal pripomienkami, ktoré vznikli v diskusii či už na konferencii UO alebo konferenciách FO a DO. Čo sa týka stabilizácie členskej základne, môžeme konštatovať potešiteľný fakt, že máme viac členov ako vlani. Výbor taktiež zorganizoval 10. 3. 2017 školenie pre vedúcich OÚ, na ktorom vystúpil predseda OZ Ing. Ondek a predseda Združenia VŠaPRO doc. Habán, členovia Výboru Ing. Eliášová a Ing. Otepka. O čerpaní prostriedkov nás bude informovať p. Palková.

* DOKUMENT NA STIAHNUTIE PDF

GEMER - TOKAJ - KOŠICE

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre srdečne pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na dvojdňový poznávací zájazd

GEMER - TOKAJ - KOŠICE
termín: 1. 2. júla 2017 ( sobota- nedeľa )
 

* PROGRAM - Dokument na stiahnutie

Rekreácie - leto 2017

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO,  zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom rekreačné pobyty v nasledujúcich rekreačných strediskách:

* REKREÁCIE LETO 2017 - DOKUMENT PDF

* CENNÍK - DOKUMENT PDF

NÁVŠTEVA ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY BUDAPEŠŤ

Komisia pre prácu s deťmi Výboru UO OZ organizuje pri príležitosti MDD podujatie 

Návšteva zoologickej záhrady Budapešť
ktoré sa uskutoční 3. júna 2017 (sobota)

MAĎARSKO - Severný Balaton

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre Rekreačná komisia  UO OZ  pri SPU v Nitre  pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU nasledovné podujatie:
MAĎARSKO – Severný Balaton
4-dňový poznávací zájazd      Termín: 24. 8. – 27. 8. 2017

Pochod Tribečským pohorím-2017

Dielenský výbor pri OZ  PŠ a V pri rektoráte SPU v Nitre a športová komisia UO OZ PŠ a V si Vás dovoľuje pozvať na

7. ročník turistického pochodu
Tríbečským pohorím
Termín:  01.05. 2017 /pondelok/
 

Športové aktivity pre zamestnancov SPU v Nitre

Na základe Kolektívnej zmluvy na roky 2016 - 2018 Časť III. čl. 9 ods. 2,   UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre v spolupráci z  CUŠ zabezpečia bezplatnú regeneráciu pracovnej sily v športových zariadeniach SPU

* súbor na stiahnutie ,,PDF"

NA BAJKU UNIVERZITOU

odborári UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre, 

zapojme sa a podporme spolu projekt SPU v Nitre  NA BAJKU UNIVERZITOU. 

Zahlasujme zaň v obchodnom dome Tesco na Štefánikovej tr.48 v Nitre (malé Tesco, oproti Mlynom).

* PLAGÁT NA STIAHNUTIE

Lyžovali o pohár predsedu OZ PŠaV na SLOVENSKU

UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre na pretekoch reprezentovali - Ing. Martin Tokár, PhD. -FBP KSSRP a Ing. Milan Dobiáš, PhD. - FAPZ-KHMHZ.

* príloha

Školenie zástupcov zamestnancov na SPU v Nitre

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre organizuje školenie pre zástupcov zamestnancov, ktoré sa uskutoční 10.marca 2017 od 10:00 hod v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka.

*Dokument na stiahnutie "PDF"

KORČUĽOVANIE - marec 2017

Výbor UO OZ – športová komisia v spolupráci s vedením SPU v Nitre zabezpečili pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov možnosť verejného korčuľovania v Hokejovej hale na Klokočine, Škultétyho 1.

Termíny:  1. 3. 2017 (streda) v čase 16,45 h – 17,45 h
               10. 3. 2017 (piatok) v čase 16,45 h – 17,45 h

Divadelné predstavenie Syna či dcéru ?

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na divadelné predstavenie SYNA ČI DCÉRU ? ( komédia)

termín :  9. marca 2017 - štvrtok

Dokument na stiahnutie

Medzinárodná výstava orchideí v Klostenneuburgu - 10. marca 2017

Skvelý zájazd na medzinárodnú výstavu orchideí v Klostenneuburgu dňa 10. marca 2017

OZNAM *JPG*

dovolenka v Taliansku - Caorle - Hotel Minerva

Skvelá ponuka na dovolenku v Taliansku Caorle - bývalé letné sídlo Benátského Dóžu

Termín: 25.8  - 3.9.2017

OZNAM *JPG*

Cigánski Diabli - fašiangový koncert, 18. február 2017

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na

Fašiangový koncert Cigánskych Diablov, ktorý sa uskutoční 18. februára 2017 - sobota v OC MAX Nitra – Nájomná jednotka 210 o  20 h .  

Dokument na stiahnutie *PDF*

Dokument na stiahnutie *DocX*

kúpele Bojnice 2017 - úprava pracovného času v deň odchodu

UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre a vedenie SPU v Nitre povoľuje pre všetkých účastníkov regeneračno-liečebného pobytu v Bojniciach úpravu pracovného času v deň odchodu nasledovne

pri I. termíne  25. 1. 2017  - zmena pracovného času od 7,00 h do 15,00 h
pri II. termíne 1. 2. 2017 - zmena pracovného času od 7,00 h do 15,00 h.
pri III. termíne 8. 2. 2017 -  zmena pracovného času od 7,00 h do 15,00 h.

Odchod autobusu na jednotlivé turnusy by bol o 15,15 h od ŠD A. Bernoláka. 


LYŽIARSKE JEDNODŇOVÉ ZÁJAZDY V ROKU 2017

Výbor UO OZ – športová a detská komisia pripravuje jednodňové lyžiarske zájazdy pre členov UO OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov do lyžiarskych stredísk v termínoch:

* PARK SNOW DONOVALY  21. 1. 2017 (sobota) a 11. 2. 2017 (sobota)

* Ski KRAHULE Juh  28. 1. 2017 (sobota)

Dokument na stiahnutie ,,PDF"

Dokument na stiahnutie ,,DOC"

zájazd do Budapešti

Výbor UO dáva do pozornosti zájazd organizovaný Radou ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre
do Budapešti dňa 17. 12. 2016 (sobota).
Prihlásiť sa môžete do 30. 11. 2016 t. j. streda na sekretariát ZO č. tel. 037/ 6408045,

muzikál - Povolanie Pápež

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na kultúrne podujatie

  • Termín: 20. december 2016 - utorok (DAB Nitra – veľká sála)  o  18:30 hod.

Benefičný koncert Bez modrín

Výbor UO dáva do pozornosti zamestnancov SPU v Nitre benefičný koncert BEZ MODRÍN, ktorý organizuje nezisková organizácia Centrum Slniečko. Uskutoční sa 4. decembra 2016 o 18.30 h v Divadle Andreja Bagara v Nitre.  

PLAGÁT

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM

na ktoré Vás aj v tomto roku srdečne pozývame dňa 10. 12. 2016 (sobota) o 15:00 h do auly Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na divadelné predstavenie súboru Divadielko na osmičke s rozprávkou Spravodlivý bohumil. 

- OZNAM NA STIAHNUTIE

NÁVŠTEVA MIKULÁŠSKEJ VIEDNE

Dňa 3. decembra 2016

-malá zástavka v Hainburgu
-prehliadka historických námestí vo Viedni, na ktorých sa konajú vianočné trhy
-krátka prehliadka kostola na námestí Am Hof ,,HOFKIRCHE "

Dokument na stiahnutie

Regeneračno liečebný pobyt- kúpele BOJNICE

UO OZ PŠaV v spolupráci s vedením SPU pripravili pre svojich zamestnancov v rámci regenerácie pracovnej sily liečebný pobyt v kúpeľoch Bojnice.
Termíny:
1. termín - 25. – 29. január 2017   OBSADENÉ  !!
2. termín – 1. - 5. február 2017    OBSADENÉ  !!
3. termín - 8. - 12. február 2017  POČET VOĽNÝCH MIEST - 10  !!!

Pozvánka na stretnutie s bývalými zamestnancami univerzity

Dovoľujeme si Vás čo najsrdečnejšie pozvať na stretnutie s bývalými zamestnancami, ktoré organizujeme dňa 

26.októbra 2016 (streda) o 14,00 h v Kongresovom centre Študentského domova A. Bernoláka 1 posch. /Tr. A. Hlinku 38/

Dokument na stiahnutie

Zimná rekreácia 2016

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre oznamuje rekreáciu počas zimných prázdnin v rekreačnom zariadení OZ PŠaV v Kežmarských žlaboch, v Čingove a v Piešťanoch.

Dokument Rekreácia zima 2016/2017

Ponuka Hotel park Pisťany: Dokument Vianoce 2016   

Ponuka Hotel park Pisťany: Dokument Silvester 2016

FUTBALOVÝ TURNAJ TROCH UNIVERZÍT

P O Z V Á N K A 

na  FUTBALOVÝ  TURNAJ TROCH UNIVERZÍT O PUTOVNÝ POHÁR organizovaný pod záštitou 
prof. Ing. Petra BIELIKA, PhD. – rektora SPU v Nitre
 

Týždeň plačúcich očí nad našimi platmi

Nepedagogických zamestnancov v školstve platených podľa priloženej tabuľky núti táto vláda žiť na hranici biedy.

Sú to ekonómky, vedúce ŠJ, kuchárky, hospodárky, upratovačky, školníci a veľa ďalších profesií.

TURISTICKÝ ZÁJAZD

Výbor UO OZ - športová komisia organizuje pre priaznivcov turistiky 4 - dňový zájazd do Malej Fatry, Nízkych a Západných Tatier

v termíne 25. 6. - 28. 6. 2016 (sobota - utorok)

Dokument na stiahnutie


Slovenský muzikál: Atlantída (11. júna 2016)

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre srdečne pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na kultúrne podujatie – slovenský muzikál Atlantída. Termín:  11. júna 2016 (sobota). Miesto konania:  Mestská športová hala v Trnave. Začiatok predstavenia: 19.00 h   Dokument na stiahnutie

Dovolenka v Chorvátsku: Vodice

Skvelá ponuka na dovolenku v Chorvátsku, Vodice - Hotel Angeli *** .
Termín - 17. - 26. 6. 2016  Leták

MDD 2016 - Zoologická záhrada Lešná - Zlín

Návšteva zoologickej záhrady LEŠNÁ - ZLÍN. Termín 4. júna 2016 (sobota). Odchod autobusu o 8:00 h z parkoviska pred ŠD A. Bernoláka   Dokument na stiahnutie

Športový deň zamestnancov SPU 2016

Vážení zamestnanci SPU, Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre v spolupráci s Centrom univerzitného športu Vás pozýva na Športový deň zamestnancov SPU, ktorý sa uskutoční v piatok 6. mája 2016.

Táborovo - detstvo ako má byť

Poukaz v hodnote 50 eur /platnosť do 20. 5. 2016/ na letný tábor pre deti pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Poukaz

Pobyt: Račkova dolina – Západné Tatry

5-dňový pobyt v Tatrách, Horský hotel AKADEMIK, Račkova dolina – Západné Tatry v termínoch 15. - 19. 8. 2016 a 29. 8. - 2. 9. 2016      Dokument na stiahnutie

Neusiedlerské jazero – pre cyklistov aj necyklistov

Výbor UO OZ – Športová komisia organizuje dňa 21. 5. 2016 (sobota) zájazd k Neusiedlerskému jazeru. Odchod autobusu o 7:00 h z parkoviska pred výstaviskom Agrokomplex. Dokument na stiahnutie

Zájazd: Trenčiansky hrad – Kežmarské Žľaby – Pieniny – Lesnica - Ľubovniansky hrad – Nestville park Hniezdne - Spišský hrad – Levoča

Rekreačná komisia spolu s Kultúrnou komisiou UO OZ pri SPU v Nitre pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU trojdňový autobusový zájazd. Termín 12. – 14. august 2016. Dokument na stiahnutie

Zájazd: Poľsko (Wieliczka - Krakow – Czensztochova - Kazimierz)

Rekreačná komisia spolu s Kultúrnou komisiou UO OZ pri SPU v Nitre pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU trojdňový autobusový zájazd POĽSKO v termíne 14. – 17. júl 2016.  Dokument na stiahnutie

Protestné zhromaždenie

Vyhlásenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve k Programovému vyhláseniu vlády SR.

Rekreácie - leto 2016

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom rekreačné pobyty v rekreačných strediskách: Račkova dolina, Patince, Čingov, Kežmarské žľaby, Trenčianske Teplice, Praha, Karlov pod Pradědem. Dokument na stiahnutie (pdf)  Cenník (doc)

Slovenský muzikál - ATLANTÍDA

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre srdečne pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na kultúrne podujatie – slovenský muzikál. Termín:  11. marca 2016 (piatok)  (Divadlo Tower Stage, Bratislava) začiatok predstavenia o 19:00 h. Dokument na stiahnutie

Lyžiarske jednodňové zájazdy 2016

Ski KRAHULE Juh  13. 2. 2016  (sobota) a 27. 2. 2016 (sobota)

PARK SNOW DONOVALY  20. 2. 2016  (sobota)

Dokument na stiahnutie

Korčuľovanie

Termíny: 12.2.2016 (piatok) v čase 16,45 h – 17,45 h a 19.2.2016 (piatok) v čase 16,45 h – 17,45 h

Dokument na stiahnutie

Prečo byť členom odborov ?
príloha: Prečo byť členom odborov
Žilina a okolie
Termín: do 11. 7. 2022
Príloha: Žilina a okolie
PRAHA a zámok Loučeň
Termín: do 27. 6. 2022
Príloha: PRAHA a zámok Loučeň
turistika - Čingov september 2022
Termín: do 27. 6. 2022
Príloha: turistika - Čingov september 2022
Rekreácie leto 2022
Termín: do 10. 6. 2022
Príloha: Rekreácie leto 2022
Návšteva rozprávkovej dediny HABAKUKY DONOVALY
Termín MDD 4.6. 2022 (sobota)
Príloha: MDD HABAKUKY 2022
4. LETNÝ DETSKÝ TÁBOR OZ PŠAV NA SLOVENSKU-Kežmarské Žľaby
Termín LDT je 10. júl – 16. júl 2022.
Príloha: Letný detský tábor-2022
4. LETNÝ DETSKÝ TÁBOR OZ PŠAV NA SLOVENSKU
Termín LDT je 10. júl – 16. júl 2022.
Link: klinki sem
TIHANY
Termín: 18. jún 2022
Príloha: TIHANY
Konferencia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
Termín: 27. apríl 2022
Príloha: Konferencia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
VEĽKONOČNÉ SVIATKY v kúpeľoch:
Trenčianske Teplice - hotel KRYM
Piešťany - hotel THERMIA PALACE, hotel ESPLANADE, hotel JALTA

Príloha: ŠKOLSTVO Trenčianske Teplice za 320 € 5 dní
TOP Školstvo Piešťany THERMIA PALACE
Školstvo Piešťany ESPLANADE za 380 € 5 dni + saunový svet
Školstvo Piešťany JALTA za 300 € 6 dni

DAB Nitra divadelné predstavenie BÁTHORY

DAB Nitra divadelné predstavenie - BÁTHORY
Termín: 30. apríl 2022
príloha: Báthory PDF
Regeneračno – liečebný pobyt – kúpele BOJNICE - hotel LYSEC ****
Mimoriadny termín: 20. apríl – 24. apríl 2022 /30 osôb/
príloha: kúpele BOJNICE - hotel LYSEC 20-24.apríl 2022
POĎ NA LYŽE V ROKU 2022 – ZAČÍNAME - KRAHULE
I. termín piatok 4.2.2022
II. termín sobota 5.2.2022
III. termín nedeľa 6.2.2022
IV. termín sobota 12.2.2022
V. termín sobota 19.2.2022
príloha: poď na lyže v roku 2022
Regeneračno – liečebný pobyt – kúpele BOJNICE hotel LYSEC ****
Termíny: I. termín - 26. január – 30. január 2022 /70 osôb/
II. termín - 02. február - 06. február 2022 /50 osôb/
III. termín - 09. február - 13. február 2022 /50 osôb/

príloha: kúpele BOJNICE hotel LYSEC
Výzva k účasti na proteste
REŠPEKT ZAMESTNANCOM - REŠPEKT ODBOROM!

Prehľad požiadaviek KOZ SR vyplývajúcich z návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú správu
príloha: Výzva k účasti na proteste 2021