Z medzinárodnej morskej plavby v Kaliningradskej oblasti

napísal

Program Baltickej Univerzity (BUP) organizoval koncom júla a začiatkom augusta (27.7.- 5.8.) medzinárodnú morskú plavbu 2019 v Kaliningradskej oblasti, Rusko. Na podujatie boli vybraní piati študenti SPU v Nitre - Bc. Daniel Michela (TF), Bc. Alexandra Kopčeková (FEM), Bc. Dušan Bálint, Bc. Marína Valenčíková a Bc. Nikoleta Košecová (FEŠRR). Udelený im bol grant z BUP, ktorý pokrýval ich náklady spojené s ubytovaním a stravovaním v Kaliningrade. SPU prispela študentom na ich náklady spojené s cestou a vízami. 

Počas prvých dní sa účastníci učili správne veslovať a plachtiť, trénovali ako zachrániť človeka mimo paluby lode. Navštívili Kaliningradskú univerzitu, kde mali prednášku o eutrofizácii v Kuršskom zálive a využívaní veternej energie v Kaliningrade. Ako nás študenti informovali, po absolvovaní tréningov nasledovala 33-kilometrová plavba, ktorá trvala desať hodín, keďže im počasie neprialo. „Po plavbe sme prišli do kempu, v ktorom sme bývali až do odchodu. Tu sme absolvovali množstvo, najmä športových, aktivít - volejbal, basketbal, futbal, streľbu zo vzduchovky, rybačku a podobne. Súčasťou programu bol workshop, v rámci ktorého sme hľadali riešenia ako zabrániť eutrofizácii. Eutrofizácia je súbor prírodných i umelo vytvorených procesov, ktorými sa zvyšujú anorganické živiny, najmä dusík a fosfor,  v stojatých a tečúcich povrchových vodách, zozelenanie vody – rast a rozmnožovanie rias. Zároveň sme mohli vidieť ako správne chytať zooplanktón a navštíviť farmy na chov rýb. Tiež sme sa zúčastnili na botanickej exkurzii na poloostrove Kuršská kosa, kde sme mali odborný výklad o jeho flóre. A napokon sme sa aktívne zapojili do čistenia pláže od odpadkov a do ošetrovania drevín,“ dozvedeli sme sa o absolvovaných aktivitách.

Program bol zároveň aj skvelou príležitosťou spoznať nové kultúry a ľudí, keďže študenti pracovali v zmiešaných medzinárodných tímoch. Okrem našich študentov sa na podujatí zúčastnili zástupcovia z Českej republiky, Poľska, Estónska, Nemecka, Ruska, Bieloruska a Lotyšska.

 

Ísť späť