Festival Akademická Nitra 2018 / Festival Academic Nitra 2018

41. MEDZINÁRODNÝ AKADEMICKÝ FESTIVAL FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
41st INTERNATIONAL ACADEMIC FOLK GROUPS FESTIVAL

 

2. - 6. júla 2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

July, 2 - 6, 2018
Slovak University of Agriculture in Nitra

 

Festival je zaradený v programe International Organization of Folk Art

 

Organizátori / Organizers
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, Slovak University of Agriculture in Nitra


Spoluorganizátori / Co-organizers
Mesto Nitra,   Nitriansky samosprávny kraj , Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Folklórna únia Slovenska / Municipality of Nitra, Nitra Self-Governing Region, Constantine the Philosopher University in Nitra, The Folklore Union of Slovakia,

 


Súťažné predstavenia a galavečer v Divadle A. Bagara v Nitre / Contest performances and gala evening in the Andrej Bagar Theatre – Great Hall
3. 7. - Prvý súťažný večer / The first festival evening contest
4. 7. - Druhý súťažný večer / The second festival evening contest
5. 7. - Galakoncert / Representative gala evening


Kontakt /Contact  an2018@uniag.sk

www.facebook.com/AkademickaNitra

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je  organizátorom 41. ročníka medzinárodného festivalu akademických folklórnych súborov AKADEMICKÁ NITRA 2018. Podujatie sa uskutoční  2. – 6. júla 2018 v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

K sprievodným podujatiam festivalu budú patriť vystúpenia súborov v  uliciach Nitry a okolí. Súčasťou  budú tradičné stretnutia s najvyššími predstavitelmi univerzít, mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja

Poslaním festivalu je rozvíjať pozitívny vzťah k národným tradíciám, podnecovať tvorivý elán vo vysokoškolských folklórnych súboroch, konfrontovať dosiahnuté výsledky vo folklórnej záujmovej činnosti, vzájomne si vymieňať skúsenosti z práce so zahraničnými súbormi, nadväzovať priateľstvá a spoznávať život a problémy mladých ľudí vo svete.