Projekty APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Zoznam riešených projektov APVV (2022)

Kontaktná osoba KPTČ: Ing. Eva Hečková (kontakt)