III. semester (01.01.2018 – 30.06.2018)
 
Uskutočnilo sa tretie stretnutie riešiteľov a stakeholderov projektu BIOREGIO
Dňa 18. apríla 2018 sa na SPU v Nitre konalo už tretie stretnutie regionálnych stakeholderov projektu PGI01963 BIOREGIO:  Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály. Na stretnutí sa okrem zástupcov riešiteľského tímu SPU zúčastnili aj predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesta Nitra, Ponitrianskeho sporiteľného družstva, Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Súkromný sektor bol zastúpený spoločnosťou Kuruc Company spol. s r.o. Viac informácií o stretnutí nájdete tu.
 
 
Tretie medzinárodné stretnutie k projektu BIOREGIO v Grécku
Partneri a stakeholderi projektu BIOREGIO sa po tretíkrát stretli na medzinárodnom stretnutí, ktoré sa konalo v gréckom Thessaloniki v dňoch 15. až 16. mája 2018. Hostiteľskými organizáciami boli Aristotle University v Thessaloniki (Laboratórium tepelných procesov a environmentálneho inžinierstva) a Úrad regiónu Centrálna Macedónia. SPU v Nitre na stretnutí zastupovali Ing. Katarína Kollárová, PhD. a Mgr. Martin Valach, PhD. Zo skupiny stakeholderov sa stretnutia zúčastnili Ing. arch. Viera Juricová-Melušová a Ing. Helena Psotová z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mgr. Ľuboš Kolárik z Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadom. Bližšie informácie z medzinárodného stretnutia nájdete tu.  
 
Tréning “Transfer technológií”
Hlavnou témou tréningu, ktorý sa konal 29.5.2018 v priestoroch VPP SPU v Kolíňanoch bol fenomén transferu technológií (koncepcia, úloha, proces a výhody transferu technológií; prehľad výziev v rôznych fázach prenosu technológií, očakávania a potreby rôznych aktérov) a kľúčové aspekty v oblasti transferu technológií a rozvoja podnikania (vlastnosti inovatívnych a trhovo atraktívnych technológií, metódy na hodnotenie príťažlivosti technológií na trhu; modely prenosu technológií; základy práv duševného vlastníctva; faktory a stratégie efektívnej a úspešnej spolupráce). Počas tréningu mali účastníci možnosť zdieľať osvedčené postupy a praktické skúsenosti v tejto oblasti. Zástupcom rôznych sektorov boli priblížené aj ciele projektu BIOREGIO.