Zverejňovanie faktúr súvisiacich s projektom BIOREGIO
 

1. výroba roll-up banneru: faktúra

2. tlač projektových brožúr: faktúra