Centrum informačných a komunikačných technológií


Účel a poslanie Centra IKT


Centrum IKT je informačným pracoviskom, ktorého poslaním je komplexné zabezpečovanie potrieb univerzity v oblasti informačných technológií a zabezpečenia výpočtovej techniky a počítačovej siete.
Centrum zabezpečuje:

  • tvorbu a rozvoj aplikačných programov pre počítače,
  • budovanie a riadenie univerzitnej počítačovej siete,
  • zabezpečovanie a rozvoj informačných systémov pre pedagogickú činnosť, prevádzku a s tým súvisiace činnosti univerzity,
  • konzultácie pre pracovníkov univerzity v oblasti informačných systémov a využívania zavedených IKT,
  • budovanie a prevádzku regionálneho uzla celoslovenskej počítačovej siete SANET,
  • zabezpečovanie prevádzky elektronickej pošty, webového sídla univerzity a iných internetových a intranetových služieb,
  • zabezpečenie tvorby multimediálnych produktov.

 

Organizačná štruktúra

 

Kontakt