Elektronická pošta

 

Pre automatickú konfiguráciu klienta elektronickej pošty je potrebné zadať ako prihlasovacie meno svoju univerzitnú e-mailovú adresu (meno.priezvisko@uniag.sk). V nasledovnom kroku bude užívateľ vyzvaný na zadanie autentifikačných údajov:

    • prihlasovacie meno do UIS (priezvisko),
    • heslo do UIS.

 

Po úspešnom overení bude prístup nakonfigurovaný bez potreby ďalších nastavení.