Fakultní koordinátori Erasmus +

 
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy
tel: 037/641 4292
Katedra genetiky a plemenárskej biológie, pavilón AT, 1. posch., č. d. 3
 
kontaktná osoba: 
Ing. Eva Demjanová, PhD.
tel: 037/641 5860
Dekanát FAPZ, pavilón AE, prízemie, č. d. 11
 
 
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 
Ing. Ľubomír Belej, PhD.
tel: 037/641 5824
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, pavilón BA, 1. posch., č.d. 116
 
 
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
 
doc. Ing. Natália Turčeková, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy
tel: 037/641 5897
Dekanát FEM, pavilón AS, 2. posch.
 
 
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
tel: 037/641 5079,
Katedrá práva FEŠRR, Farská ulica
 
kontaktná osoba:
Ing. Veronika Dalkovičová
tel: 037/ 641 5512
Pavilón AE, prízemie, č. d. 26
 
 
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžnierstva
 
Ing. Mária Bihuňová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy
tel: 037/ 641 5425
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, pavilón TD, prízemie, č. d.121 (Tulipánova ul.7)
 
 
 
Technická fakulta
 
Ing. Katarína Kollárová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy
tel: 037 641 5488
Dekanát TF