Festivalový program / Festival Programme

3. júla UTOROK
July 3, TUESDAY


11.00 h / 11 am
Tlačová konferencia / Press conference
ŠD A. Bernoláka / A. Bernolák Dormitory

15.00 h / 3 pm
AN mestu a kraju / Academic Nitra to the city and country
vystúpenie folklórnych súborov v uliciach Nitry / Exhibition of folk ensembles in the streets of Nitra
pešia zóna / Pedestrian zone

18.00 h / 6 pm
Prvý festivalový súťažný vecer / The first festival competitive evening
réžia / directed by: Marián Hlavatý, Martin Olejár
Velká sála Divadla Andreja Bagara / Andrej Bagar Theatre– Big Hall

Účinkujú: Zobor (SPU v Nitre), Trakiiska mladosť (Bulharsko), Stavbár (STU Bratislava), Roksolaniia (Ukrajina), Gymnik (UK v Bratislave), Lučina Brno (Česká republika), Ponitran (UKF v Nitre), Forduló (Maďarsko), Mladosť (UMB Banská Bystrica)

 

4. júla STREDA
July 4, WEDNESDAY

10.00 h / 10 am
Stretnutie zástupcov súborov snajvyššími predstaviteľmi Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesta Nitry a rektormi SPU a UKF /
Meeting of representatives of the ensembles and the Chairman of the Nitra Self -governing Region, the Mayor of the City of Nitra, the Rector of the SUA and the Rector of the CPU
koncertná sála Župného domu / Concert Hall of the District House

15.00 h / 3 pm
AN mestu a kraju / Academic Nitra to the city and country
vystúpenie folklórnych súborov vuliciach Nitry / Exhibition of folk ensembles in the streets of Nitra
pešia zóna / Pedestrian zone

18.00 h / 6 pm
Druhý festivalový súťažný večer / The second festival competitive evening
réžia / directed by: Marián Hlavatý, Martin Olejár
Velká sála Divadla Andreja Bagara / Andrej Bagar Theatre– Big Hall

Účinkujú: Katowice (Poľsko), Torysa (PU v Prešove), Ekonóm (EU Bratislava), Hornád (UPJŠ Košice), Figulinas (Taliansko), Technik (STU v Bratislave), Poľana (TU vo Zvolene)


5. júla ŠTVRTOK
July 5 - THURSDAY


9.00 h / 9 am
Konopa v tradícii a súčasnosti – workshop / Hemp in traditions and present - workshop
Kongresová sála ŠD A. Bernoláka / A. Bernolák Dormitory

18.30 h / 6.30 pm
Krojovaná paráda / Costume parade
pešia zóna, Svätoplukovo námestie / Pedestrian zone, Svatopluk’s square

19.00 h / 7 pm
Reprezentačný galaprogram / Representative gala programme
réžia / directed by: Ondrej Debrecéni
Svätoplukovo námestie / Svatopluk’s square