Univerzitný informačný systém

UIS (Univerzitný informačný systém) je webový informačný systém pre podporu komplexného riadenia univerzity. Študentom prináša rad aplikácií pre podporu štúdia.

Podrobnejšie sa zoznámite s UISom na UIS - prvé informácie pre študenta, alebo v infoletáku pre študentov prvého ročníka

Webová aplikácia UIS má adresu https://is.uniag.sk/ .

 

Mobilná apka
 

Prostredníctvom aplikácie Moje štúdium - IS4U, môžu študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity spravovať svoje štúdium aj z mobilu.

Aplikácia umožní študentovi:

  • prezrieť si zapísané predmety a ich detaily,
  • prihlasovať sa na skúšky,
  • zobraziť si harmonogram akademického roka,
  • nahliadnuť do financovania či udelených štipendií
  • a využiť mnoho ďalších ponúk.  
Viac informácií na https://www.moje-studium.cz/sk
 
aplikácia Moje štúdium

 

 

aplikácia Moje štúdium