INVEST - Projekt Európske univerzity

 

INVEST je aliancia piatich európskych univerzít, ktoré s myšlienkou posilnenia prepojenia medzi vzdelávaním, výskumom, inováciami a prenosom znalostí, podporovaním mobility a zvyšovaním kvality a excelentnosti vo vzdelávaní a výskume, spájajú svoje úsilie na základe predchádzajúcej spolupráce v oblasti európskeho vzdelávania a výskumu. Spoločným cieľom projektu je vytvoriť európsku univerzitnú alianciu s názvom INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance – INVEST. Aliancia zameriava svoje aktivity na prípravu spoločných inovatívnych študijných programov a učebných plánov zameraných na vzdelávanie a výskum, ako aj na implementáciu viacjazyčného vzdelávania, praktického vzdelávania a európske mobility. Aliancia INVEST sa zameriava na všetky 3 stupne vzdelávania - bakalársky, magisterský a doktorandský, ako aj na pedagogických a nepedagogických pracovníkov v rámci partnerských inštitúcií. Aliancia stavia svoju podstatu na štyroch strategických pilieroch: (1) Konkurenčné vzdelávanie a hodnotné vzdelávacie výstupy, (2) Kolektívny excelentný výskum a inovácie, (3) Vysoká úroveň mobility za hranice Európy a (4) Vytváranie sietí ako platforma pre budúcnosť vzdelávania a výskum pokrývajúci tri hlavné oblasti záujmu - Nexus voda, energetika, potraviny a životné prostredie, kvalita života a podnikanie. Vytvorením Living Labs – inovatívnych platforiem založených na spolupráci tzv. quadruple helix (výskum, vzdelávanie, podniky/mimovládne organizácie a vládne organizácie) so zúčastnenými stranami z regiónov, spolu s inovatívnymi riešeniami, ako sú Virtuálny kampus alebo integrovaná platforma EDUC8EU, vytvorí aliancia INVEST dokonalé podmienky na vybudovanie modernej európskej univerzity, ktorá uspokojí požiadavky novej generácie Európanov ako priekopníkov trvalo udržateľného života v regiónoch v celej Európe, reagujúc na súčasné globálne výzvy stanovené v rámci cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

 

Alianciu INVEST tvorí 5 partnerských univerzít zo všetkých geografických oblastí Európy:

1. Slovenská poľnohospodárska univerzity v Nitre, koordinátor projektu,

2. University of Agribusiness and Rural Development, Plovdiv, Bulharsko,

3. University of Thessaly, Volos, Grécko,

4. Karelia University of Applied Sciences, Joensuu, Fínsko,

5. Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences, Leeuwarden, Holandsko.

 

Projekt sa začal implementovať 1.11.2020. Trvanie projektu je 36 mesiacov, jeho oficiálne ukončenie sa tak predpokladá 31.10.2023.

Na implementáciu projektu má Aliancia k dispozícii rozpočet vo výške 4 844 585,50 EUR, pričom grant Európskej komisie pokryje max. 80% výdavkov v celkovej sume 3 875 668,40 EUR.