Kalendár udalostí 02.05.2022

pondelok, 02.05.2022

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie  e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 29. 4. 2022
Čas a miesto konania: 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1  
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Autonómna mobilná robotika v poľnohospodárstve
Prednáška doc. Ing. Vladimíra Cvikloviča, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 16.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk) Viac informácií: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/prednasky_NUD
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, , Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Umelá inteligencia - prednáška Ing. Lukáša Vacha, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 17.00 h, (online link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk) Viac informácií: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/prednasky_NUD
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Téma: Perspectives of research and scientific exchange in area of animal science at Banja Luka University - výberová prednáška pre zamestnancov a doktorandov FAPZ a SPU Nitra o možnostiach spoločného výskumu.
Prednášajúci: Biljana Rogić, PhD., Faculty of Agriculture, University of Banja Luka, Vice Dean for Teaching and Student Affairs
Dátum a čas: 2. 5. 2022, 9.00 h
Miesto: Ústav chovu zvierat, Tr. A. Hlinku 2 (zasadacia miestnosť)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Perspectives of research and scientific exchange in Plant Science at Banja Luka University - výberová prednáška pre študentov a doktorandov FAPZ, SPU Nitra o možnostiach výskumu v oblasti rastlinnej výroby (kontaktná osoba doc. Ing. Štefan Týr, PhD.)
Prednášajúci: Biljana Kelecevic, PhD., Faculty of Agriculture, University of Banja Luka
Dátum a čas: 2. 5. 2022, 9.00 h
Miesto: poslucháreň AA-01, Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Osvojte si praktiky pre ľahšie zavádzanie zmien, a vytvorte tak tím spolupracovníkov na ktorý sa môžete spoľahnúť - workshop
Prednášajúci: Mgr. Matúš Draganovský, Learning Designer a tréner vo vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností). Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov. Facilituje co-create a design thinking workshopy, kde využíva bohaté skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác. Využíva networking a inšpiratívne podnety počas procesu. V rámci vzdelávacieho programu "mobile GTL" vám prinášame sériu workshopov zameraných na rozvoj podnikateľského nápadu / projektu a zelených inovácií. Každý z workshopov poskytne dôležité informácie a nástroje pre úspešné podieľanie sa na prechode k „zelenej“ ekonomike.
Dátum a čas: 2. 5. 2022, 13.00 - 15.00 h

Téma: Budujte svoju profesionálnu značku prostredníctvom pútavej výťahovej reči a majstrovstvom v small talku - workshop
Prednášajúci: Mgr. Matúš Draganovský, Learning Designer a tréner vo vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností). Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov. Facilituje co-create a design thinking workshopy, kde využíva bohaté skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác. Využíva networking a inšpiratívne podnety počas procesu. V rámci vzdelávacieho programu "mobile GTL" vám prinášame sériu workshopov zameraných na rozvoj podnikateľského nápadu / projektu a zelených inovácií. Každý z workshopov poskytne dôležité informácie a nástroje pre úspešné podieľanie sa na prechode k „zelenej“ ekonomike.
Dátum a čas: 2. 5. 2022, 15.30 - 17.00 h

Téma: Aktivity EÚ v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ vzhľadom na krízu na Ukrajine
Prednášajúci: Peter Stano, hovorca Európskej komisie pre vonkajšie vzťahy
Dátum a čas: 2. 5. 2022, 15.30 h
Prenos: WEBEX, meeting number (access code): 2741 228 7651 meeting password: XNmqEBV8$46 (96673288 from phones)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo.