Kalendár udalostí 03.05.2022

utorok, 03.05.2022

Venuj deň svojmu zdraviu
Aktivita zameraná na sériu skríningových vyšetrení, určených pre študentov, zamestnancov a širokú verejnosť. Účastníci si môžu nechať zmerať tlak krvi, skríningovo stanoviť cholesterol, glukózu a kyselinu močovú, pričom budú mať možnosť absolvovať antropometrické vyšetrenie prostredníctvom metódy bioelektrickej impedancie s následnou interpretáciou výsledkov a poradenstvom. V prípade záujmu si môžu dať vyhodnotiť jedálniček (podmienkou je v dostatočnom predstihu zaslaný jedálniček).
Čas a miesto konania: 10.00 – 15.00 h, vestibul pod Aulou SPU
Zodpovedajú: Ing. Martina Gažarová, PhD. a prof. Marta Habánová, PhD. (Ústav výživy a genomiky FAPZ SPU), Ing. Maroš Bihari, Viktória Kúšiková a Alžbeta Škovierová (študenti št. programu výživa ľudí FAPZ SPU), Ing. Marta Lorková, PhD. (Výskumné centrum AgroBioTech), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Nauč sa zachrániť život pomocou AED
Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. Jeden z takýchto prístrojov je umiestnený aj pod Aulou SPU. Záujemcovia budú mať príležitosť vidieť, ako funguje a vyskúšať si jeho použitie.
Čas a miesto konania: 10.00 – 12.00 h, vestibul pod Aulou  SPU
Zodpovedajú: Ing. Monika Gubáňová, PhD. (MS SČK pri SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie  e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 2. 5. 2022
Čas a miesto konania: 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1  
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Číslicové spracovanie obrazu v mobilnej robotike
Prednáška Ing. Ladislava Tótha, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 16.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk) Viac informácií: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/prednasky_NUD
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Reverzné inžinierstvo a spôsoby 3D digitalizácie v praxi
Prednáška Ing. Patrika Kósu, PhD., z Ústavu konštruovania a strojárskych technológií Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 17.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk). Viac informácií https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/prednasky_NUD
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Téma: Finančný trh, možnosti a stránky. Workshop vedú finančníci  - Nikoleta Babošová https://www.generali.sk/agent/nikoleta-babosova/ a Patrik Baboš https://www.generali.sk/agent/patrik-babos/ Dozviete sa, aké sú zásady finančnej gramotnosti. Zistíte viac o téme fondy a ako hospodáriť s peniazmi (s presahom do bežného života).
Prednášajúci: Ing. Nikoleta Babošová a Patrik Baboš
Dátum a čas: 3. 5. 2022, 18.00 - 19.30 h

Téma: Krajina pre ľudí a včely - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Soňa Keresztesová, PhD., Mgr. David Turčáni, PhD., OZ Včelí kRaj
Dátum a čas: 3. 5. 2022, 16.30 - 18.00 h
Prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.