Kalendár udalostí 04.05.2022

streda, 04.05.2022

Beach volejbalový turnaj
Prihlasovanie e-mailom na daniel.mikusovic@uniag.sk do 3. 5. 2022
Čas a miesto konania: od 9.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Daniel Mikušovič, CUŠ SPU

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie  e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 3. 5. 2022
Čas a miesto konania: 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Technológie 3D tlače - prednáška Ing. Juraja Balážiho, PhD., z Ústavu konštruovania a strojárskych technológií Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 16.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk) Viac informácií: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/prednasky_NUD
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Aspekty fotovoltaiky v energetike- prednáška Ing. Matúša Bilčíka, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 17.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk) Viac informácií: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/prednasky_NUD
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU