Kalendár udalostí 11.05.2022

streda, 11.05.2022

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu sa 11. - 13. mája 2022 (v posluchárni S-01) uskutoční sedemnásty ročník Medzinárodných vedeckých dní 2022.  Podujatie poskytne priestor pre tvorcov politík, vrcholových manažérov, akademikov a výskumníkov z celého sveta, ktorí sa zaoberajú globálnymi výzvami ovplyvňujúcimi agropotravinársky systém.

Témy:

  • agropotravinová politika: ekonomika, manažment, obchod, zahraničné investície, priemyselná politika a logistika,
  • biohospodárstvo, riadenie zdrojov a trvalo udržateľný rozvoj,
  • zdravá a udržateľná spotreba potravín,
  • zabezpečenie potravinovej bezpečnosti,  potravinové systémy na miestnej, regionálnej alebo globálnej úrovni,
  • inovácia potravinového systému, poradenstvo, dopad pandémie Covid,
  • potravinový reťazec a nekalé obchodné praktiky,
  • nové dimenzie vzdelávania a využívania IKT.

Viac na https://spu.fem.uniag.sk/isd2022/index.php/en/

POZVÁNKA