Kalendár udalostí 12.05.2022

streda, 11.05.2022

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu sa 11. - 13. mája 2022 (v posluchárni S-01) uskutoční sedemnásty ročník Medzinárodných vedeckých dní 2022.  Podujatie poskytne priestor pre tvorcov politík, vrcholových manažérov, akademikov a výskumníkov z celého sveta, ktorí sa zaoberajú globálnymi výzvami ovplyvňujúcimi agropotravinársky systém.

Témy:

  • agropotravinová politika: ekonomika, manažment, obchod, zahraničné investície, priemyselná politika a logistika,
  • biohospodárstvo, riadenie zdrojov a trvalo udržateľný rozvoj,
  • zdravá a udržateľná spotreba potravín,
  • zabezpečenie potravinovej bezpečnosti,  potravinové systémy na miestnej, regionálnej alebo globálnej úrovni,
  • inovácia potravinového systému, poradenstvo, dopad pandémie Covid,
  • potravinový reťazec a nekalé obchodné praktiky,
  • nové dimenzie vzdelávania a využívania IKT.

Viac na https://spu.fem.uniag.sk/isd2022/index.php/en/

POZVÁNKA

štvrtok, 12.05.2022

EUNIS-SK a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta ekonomiky a manažmentu organizujú 12. 5. 2022 od 9.00 h celoslovenský seminár Sieťové a informačné technológie SIT 2022, ktorý sa bude konať pod záštitou rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. Podujatie je určené pracovníkom a študentom vysokých škôl a všetkým, ktorých zaujímajú informačné a komunikačné technológie. Súčasťou seminára bude vyhlásenie súťaže o najlepší kurz v prostredí LMS Moodle.

Miesto konania: SPU v Nitre, pavilón S, miestnosť AS-02

Prenos: MS Teams https://tiny.cc/SIT2022

Viac na https://spu.fem.uniag.sk/SIT2022