Kalendár udalostí 01.06.2022

streda, 01.06.2022

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre organizuje 16. ročník konferencie Veda mladých 2022, ktorá sa uskutoční v dňoch 1.- 3. 6. 2022 v Banskej Štiavnici. Radi privítame medzi nami našich doktorandov, ich školiteľov, ale aj ostatných kolegov bez rozdielu veku, s ktorými sa podelíme o nové vedecké poznatky. Prihlášku a informácie o dôležitých dátumoch nájdete na stránke: https://vedamladych.uniag.sk/home

V posluchárni CH sa 1. 6. 2022 o 10.00 h uskutoční zhromaždenie akademickej obce zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Predstavovanie kandidátov na dekana TF. Kandidáti na základe vylosovaného poradia predstavia
  3. Programové tézy rozvoja Technickej fakulty SPU v Nitre na obdobie rokov 2022 - 2026.
  4. Diskusia k predneseným programovým tézam jednotlivých kandidátov
  5. Ukončenie zhromaždenia akademickej obce.

Zasadnutie Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre a voľba kandidáta na dekana Technickej fakulty SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022 - 2026 sa uskutoční bezprostredne po ukončení zhromaždenia akademickej obce.