Kalendár udalostí 14.06.2022

utorok, 14.06.2022

Téma: Future Perspectives of Animal Breeding in EU - výberová prednáška
Prednášajúci: Andrea Rosati, generálny tajomník EAAP. EAAP je najvýznamnejšia európska asociácia, ktorá združuje vedcov, odborníkov, akademickú sféru a priemysel v oblasti vied o živočíšnej výrobe. Je to unikátna príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach zapojiť sa do aktivít EAAP. SPU v Nitre je od roku 2021 oficiálnym reprezentantom Slovenska pri EAAP.
Dátum a čas: 14. 6. 2022, 13.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň AZ-01
Prednáška je relevantná k študijnému odboru biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, potravinárstvo.