Kalendár udalostí 21.06.2022

utorok, 21.06.2022

V prednáškovej miestnosti S sa 21. júna 2022 o 13:00 h uskutoční zasadnutie Akademickej obce Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, na ktorom sa predstavia jednotliví kandidáti na dekana FEM SPU v Nitre. Bezprostredne po ukončení zasadnutia AO FEM SPU v Nitre sa uskutoční zasadnutie AS FEM SPU, ktorého jediným hlavným bodom bude voľba kandidáta na dekana FEM SPU v Nitre.