Kalendár udalostí 23.06.2022

streda, 22.06.2022

V posluchárni S-01 (pavilón S) sa 22. - 23. júna 2022 uskutoční celoslovenské stretnutie koordinátorov programu Erasmus+, ktoré je príležitosťou na zdieľanie skúseností z realizácie a administrovania programu Erasmus+ v rámci vysokoškolského vzdelávania. Podujatie organizačne zastrešila Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov SPU.