Kalendár udalostí 04.12.2023

pondelok, 04.12.2023

Téma: Formy a zdroje financovania majetku podniku - výberová prednáška ponúkne prehľad o majetkovej a kapitálovej štruktúre podniku, optimálne riešenie financovania, zameria sa na kalkulácie, finančné plánovanie a návrh tvorby podnikateľských plánov.
Prednášajúci: Ing. Miriam Buliková, PhD., spoločnosť FINECA TAX OFFICE s.r.o., Slovenská komora daňových poradcov
Dátum a čas: 4. 12. 2023, 11.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, poslucháreň S-01
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Marketingové stratégie - výberová prednáška
Prednášajúci: Richard Bendik, Kaudland Slovensko
Dátum a čas: 4. 12. 2023, 8.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, cvičebňa AS-31
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Úloha Európskej komisie ako výkonného politického orgánu Európskej únie + Trade Policy in agriculture. Virtuálna návšteva Európskej komisie. Program: 14:20 Pripojenie účastníkov, 14:30 Úloha Európskej komisie ako výkonného politického orgánu Európskej únie Encounter with Mr Marek BERAN and Ms Alexandra MORAN-SITEKOVA from Directorate for CAP Strategic Plans at DG AGRI,  16:05 TRADE POLICY FOR AGRICULTURE Mr Alberto D'Avino - Policy Officer - Trade Policy in agriculture Member of the Unit "Agriculture, Food and Sanitary and Phytosanitary Matters at Directorate General for trade (DG TRADE)
Prednášajúci: Marek Beran, Alexandra Moran-Sitekova, Alberto D'Avino, Directorate for CAP Strategic Plans at DG AGRI, Trade Policy in agriculture
Dátum a čas: 4. 12. 2023, 14.30 - 18.00 h
Online prenos: https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m1a2605ec16b272e9d4b8ca87f5672cbc
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.