Kalendár udalostí Apríl 2022

piatok, 01.04.2022

Téma: Agrarian biodiversity and small farmers in the highlands of Peru - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Eric Rendon, Peru, hosťujúci profesor na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Dátum a čas: 1. 4. 2022, 10.00 h
Prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekologické a environmentálne vedy.

Téma: Využitie UAV pri diaľkovom prieskume Zeme a variabilnej aplikácii chemických látok - výberová prednáška v rámci kurzu presného poľnohospodárstva a predmetu presné poľnohospodárstvo, spojená s praktickými ukážkami
Prednášajúci: Ing. Roman Setnický, Skymaps s.r.o., (vedúci sekcie Skymaps - Agrimatics)
Dátum a čas: 1. 4. 2022, 10.00 - 12.00 h (13.00 - 15.00 h praktické ukážky)
Miesto: pavilón CH, cvičebňa AC-04; praktické ukážky: areál SPU - experimentálne políčka
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo.
pondelok, 04.04.2022

Téma: Životné poistenie - zmysel a využitie v praxi - výberová prednáška
Prednášajúci: Roman Škrteľ, PARTNERS GROUP SK s.r.o., Executive Manager
Dátum a čas: 4. 4. 2022, 13.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekologické a environmentálne vedy.

Téma: Podnikanie už počas školy - výberovú prednášku organizuje Národné podnikateľské centrum Nitra. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelí Mgr. Norbert Gyürüsi, ktorý v súčasnosti pôsobí ako právnik, podnikateľ a lektor. Svoje skúsenosti z oblasti práva, manažmentu a vedenia ľudí dnes uplatňuje s tímom profesionálov pri zakladaní firiem na kľúč doma i v zahraničí v právnickej firme Freya Corporation či ako spoločník manufaktúry Sapotheca.
Prednášajúci: Mgr. Norbert Gyürüsi, Freya Corporation
Dátum a čas: 4. 4. 2022, 13.00 - 15.00 h
Prenos: online, registrácia na https://bit.ly/3icOIHg
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, strojárstvo, potravinárstvo.
utorok, 05.04.2022

Téma: Ako spolu efektívne komunikovať v zdieľanom priestore - prednáška. Budeme spolu vytvárať pravidlá pre spoločne zdieľaný priestor v novovzniknutom coworkingovom centre. Čo je pre jedného v pohode, nemusí byť ok pre druhého. Spoločne môžeme nájsť konsenzus ako fungovať v rozmanitosti. Možno to budú spoločné chvíle štúdia, nové a kreatívne myšlienky pre projekt, oslava svojich úspechov v komunite, štart nového biznisu, no najmä príspevok ku komunitnému spôsobu života - nájdenie podpory, priateľov, novej energie, oddychu. Chceš, aby sa ľudia dozvedeli, čo je pre teba dôležité?
Prednášajúci: Mgr. Eva Račková, PhD., koučka a mediátorka.
Dátum a čas: 5. 4. 2022, 18.00 h
Miesto: SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, suterén

Téma: Manažment strojového parku v presnom poľnohospodárstve - výberová prednáška v rámci kurzu presného poľnohospodárstva
Prednášajúci: Ing. Martin Kurčík, Agroservis, spol. s.r.o. (technická podpora a manažment systému John Deere FarmSight pre zákazníkov zo SR)
Dátum a čas: 5. 4. 2022, 9.30- 11.30 h
Miesto: pavilón CH, cvičebňa AC-04
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo.

Téma: Variabilná aplikácia chemických ochranných látok - výberová prednáška v rámci predmetu presné poľnohospodárstvo
Prednášajúci: Ing. Benjamín Brocka, Agromačaj a.s., Agricultural Operations Manager
Dátum a čas: 5. 4. 2022, 9.00- 11.30 h
Miesto: pavilón CH, cvičebňa AC-03
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo.

Téma: Sustainable livelihood: Less waste initiative. Čo prináša zavedenie less waste iniciatívy vo firme? Aj na prvý pohľad malé kroky, môžu mať veľký dopad. Čoraz viac firiem nastupuje na „zelenú vlnu” a kandidáti o zamestnanie veľakrát zohľadňujú aj tento aspekt pri výbere zamestnávateľa. Obsah prednášky: Čo je udržateľnosť a ako môže každý jednotlivec preniesť udržateľnosť do vlastného života a nemusí byť pritom ekologickým expertom. Čo je slow fashion, prečo je dôležitá a prečo by sme nemali podporovať ultra fast fashion nepremyslenými nákupmi. Čo je minimalizmus, znamená to ozaj nič nevlastniť? Tipy na dobré filmy s ekologickou tematikou, tipy na lokálnych designerov, lokálne obchody, celoročné akcie podporujúce udržateľnosť a slow fashion.
Prednášajúci: Denisa Leleňková, IBM/Finance and Operations
Dátum a čas: 5. 4. 2022, 13.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.
streda, 06.04.2022

Téma: Právna ochrana EÚ spotrebiteľa - nová dohoda (New deal for consumers) - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Dávid Bielik, FIPRA - Medzinárodná poradenská sieť
Dátum a čas: 6. 4. 2022, 9.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Moderné metódy stanovenia optimálnej zrelosti silážnej kukurice na poli - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Eduard Hanina, LIMAGRAIN, LGAN project manager CZ&SK
Dátum a čas: 6. 4. 2022, 7.30 h
Miesto: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Všeobecný prehľad o firme Schunk a jej produktoch - výberová prednáška priblíži produktové portfólio firmy Schunk, jej riadenie a organizáciu jednotlivých procesov.
Prednášajúci: Ing. Erik Kondela. Schunk Intec, s.r.o.
Dátum a čas: 6. 4. 2022, 11.00 h
Prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.

Téma: Informačné centrá a ich služby v praxi - úspešný príklad Mestského informačného centra v Poprade - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Rastislav Hudec, Mestské informačné centrum v Poprade
Dátum a čas: 6. 4. 2022, 13.30 h
Prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 

Téma: HR Business Partnering v nadnárodnej korporácii - výberová prednáška
Prednášajúci: Ilona Šimečková, HR Business Partner, Nestlé
Dátum a čas: 6. 4. 2022, 9.00 h
Prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, potravinárstvo.
štvrtok, 07.04.2022

Téma: Využitie UAV pri diaľkovom prieskume Zeme a variabilnej aplikácii chemických látok - výberová prednáška v rámci kurzu presného poľnohospodárstva a predmetu presné poľnohospodárstvo, spojená s praktickými ukážkami
Prednášajúci: Ing. Roman Setnický, Skymaps s.r.o., (vedúci sekcie Skymaps - Agrimatics)
Dátum a čas: 7. 4. 2022, 10.00 - 12.00 h (13.00 - 15.00 h praktické ukážky)
Miesto: pavilón CH, cvičebňa AC-04; praktické ukážky: areál SPU - experimentálne políčka
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo.

Výhľad pre ekonomiku a finančné trhy - výberová prednáška zameraná na očakávaný vývoj svetovej a slovenskej ekonomiky na pozadí prelínajúcich sa kríz pandémie a vojny na Ukrajine. Aké budú dopady týchto udalostí na finančné trhy, ale aj na ceny a dostupnosť bývania a dopyt po úveroch?
Prednášajúci: Ing. Zdenko Štefanides, M.S., Všeobecná úverová banka, a.s., hlavný ekonóm a riaditeľ oddelenia
Prenos: MS Teams https://bit.ly/3DiiHaB
Dátum a čas: 7. 4. 2022, 11.00 - 12.30 h
piatok, 08.04.2022

Téma: Tradičné chápanie a súčasné nároky na finančné oddelenie v spoločnosti Tesco.Čo v súčasnej dobe úspešný a moderný podnik očakáva od manažmentu financií? V čom spočíva pridaná hodnota financií pre podnik? Ako to funguje v spoločnosti Tesco? Zúčastnite sa interaktívnej prednášky vedenej finančným manažmentom spoločnosti Tesco.
Prednášajúci: Jozef Tkáč, Milan Lalák, Tesco Stores SR a.s., Finance Manager. Prednášajúci z obchodnej praxe zanalyzujú nové trendy a možnosti finančného manažmentu v oddelení finančného riadenia akciovej spoločnosti Tesco Stores Slovensko.
Dátum a čas: 8. 4. 2022, 9.00 - 10.30 h
Prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Využitie UAV pri mapovaní a monitorovaní variability porastu - - výberová prednáška v rámci predmetu presné poľnohospodárstvo (kurz presného poľnohospodárstva) spojená s praktickou ukážkou práce s dronom ako nosičom multispektrálnej kamery, ako aj so spracovaním a vyhodnotením získaných údajov.
Prednášajúci: Ing. Stanislav Košán, AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., produktový manažér
Dátum a čas: 8. 4. 2022, 9.30 - 10.30 h
Miesto: Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, Kolíňany
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Progresívny prístup k poľnohospodárstvu a využitie komunikačných kanálov v marketingu v družstve Ovozela - výberová prednáška v rámci predmetu marketing zameraná na základné rozdiely medzi tradičným a moderným poľnohospodárstvom, proces, plánovanie, realizáciu a vyhotovenie marketingových kampaní a obalový materiál ako hlavný komunikačný prvok.
Prednášajúci: Mgr. Anna Kováčová, Ovozela, družstvo združujúce farmárov v pestovaní zeleniny
Dátum a čas: 8. 4. 2022, 7.15 - 9.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
pondelok, 11.04.2022

Téma: Podnikanie počas školy - výberová prednáška. Využite štúdium na vysokej škole na maximum a odvážte sa pracovať na svojom biznis nápade. S lektorom si povieme o jeho ceste podnikaním v marketingovom prostredí. Výberovú prednášku organizuje Národné podnikateľské centrum Nitra.
Prednášajúci: Mgr. Tomáš Kovalinka, PhD., Fores Technology Group - Marketing Specialist
Dátum a čas: 11. 4. 2022, 13.00 - 15.00 h
Prenos: registrácia na https://bit.ly/3JZW0ue
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
utorok, 12.04.2022

Téma: Ako kompostovať v meste? - prednáška. Dozviete sa aké sú zásady správneho kompostovania a ako sa dá minimalizovať tvorba odpadov.
Prednášajúci: Mgr. Dominika Králiková
Dátum a čas: 12. 4. 2022, 18.00 h
Miesto: SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, suterén, spucowork@uniag.sk http://cowork.uniag.sk/

Európsky parlament - Kancelária na Slovensku a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Vás pozývajú diskutovať na tému Aktuálnosť nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ pre prípad nepredvídateľných kríz. Diskusia bude zameraná na nasledujúce okruhy otázok: Je Spoločná poľnohospodárska politika EÚ pripravená na krízy? Ekologické opatrenia alebo produkcia potravinových komodít v EÚ? Sebestačnosť či dovoz nedostatkových produktov?
Termín: 12. 4. 2022 o 13.30 h
Miesto: kongresová sála Výskumného centra AgroBioTech
Stream: https://www.youtube.com/watch?v=IMZoNKy_kMI
Diskutujúci:
europoslanci Ivan Štefanec (EĽS) a Michal Wiezik (Renew Europe)
prof. Ing. Judita Lidiková, PhD., Ing. Eva Ivanišová, PhD., SPU v Nitre
a študenti SPU v Nitre

POZVÁNKA

Jarné aranžmá – workshop. Vzdelávacie a voľnočasové podujatie zamerané na získanie zručností a skúseností s vypichovanou väzbou. Podujatie je spojené s predajnou výstavou jarných aranžmánov.
Termín konania: 12. apríl 2022
Miesto konania: cvičebňa BZ SPU
Garant podujatia: Michal Tomko, web: http://www.bz.uniag.sk

streda, 13.04.2022

Téma: Industrial Enginiering v priemysle - výberová prednáška
Prednášajúci: Tomáš Lukáš, projektový manažér Neuman Aluminium. Spoločnosť sa zaoberá opracovaním hliníkových konštrukčných dielov pre výrobcov áut BMW, RR.
Dátum a čas: 13. 4. 2022, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Q-01, TF SPU v Nitre
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.

Interaktívne virtuálne laboratóriá - EIT Food online worksho. Podujatie poskytne účastníkom možnosť vyskúšať si experimentálnu prácu v laboratóriách a získať vedomosti o základných laboratórnych technikách a postupoch s cieľom nahliadnuť do práce laboratórnych pracovníkov. Po sérii odborných prednášok budú účastníci workshopu sami riešiť prípravu experimentu od začiatku až po výsledok s použitím rôznych modelových situácií a interaktívnych úloh.

Termín konania: 13. 4. 2022

Miesto konania: online

Garant podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., Ing. Simona Baldovská, PhD., kontakt: adriana.kolesarova@uniag.sk., simona.baldovska@uniag.sk, https://eit.uniag.sk, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Výskumné centrum AgroBioTech

 

streda, 20.04.2022

Téma: Mitsubishi electric v potravinárskom priemysle - výberová prednáška zameraná na technické a technologické možnosti využitia produktov firmy Mitsubishi electric.
Prednášajúci: Ing. Peter Horos a Ing. Ondrej Bohuš, Mitsubishi electric, Sales engineer
Dátum a čas: 20. 4. 2022, 11.00 h
Prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo, potravinárstvo.

Téma: Manažérske finančné hodnotenie spoločnosti a jeho dopad na riadenie spoločnosti
Prednášajúci: Tesco Stores SR, a. s.
Dátum a čas: 20. 4. 2022, 11.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Filozofia vinárstva, eko produkcia a spotrebiteľské správanie - výberová prednáška
Prednášajúci: Stela Waldnerová, Vinárstvo Predium Vráble
Dátum a čas: 20. 4. 2022, 9.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Montážne procesy v automobilovom závode - výberová prednáška priblíži základné rozdelenie výroby v automobilke, druhy montážnych procesov – manuálne procesy, uťahovanie, skenovanie, využívanie kvalitatívnych nástrojov v procesoch – Error Proofing, Poka Yoke, Andon, Checklist, atď.
Prednášajúci: Ing. Oto Körtvély, Jaguar Land Rover, PVT Manažér (Plant Vehicle Team)
Dátum a čas: 20. 4. 2022, 9.00 - 11.00 h
Miesto: poslucháreň Q-01
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.
štvrtok, 21.04.2022

Dňa 21. apríla 2022 o 9.00 h sa v zasadacej miestnosti Rektorátu SPU na prízemí pod aulou uskutoční zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Zasadnutie sa bude konať prezenčnou a súčasne aj online formou.

Dňa 21. apríla 2022 o 13.00 h sa v zasadacej miestnosti Rektorátu SPU na 1. poschodí uskutoční zasadnutie Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Zasadnutie sa bude konať prezenčnou a súčasne aj online formou.

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 21. apríla 2022 uskutoční Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti. V rámci fakultných študentských vedeckých konferencií môžu študenti I. a II. stupňa štúdia vystúpiť a verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: XXVII. vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou. Podujatie sa uskutoční prezenčne. Otvorenie: 8.00 h v posluchárni A-01. Viac informácií

Fakulta biotechnológie a potravinárstva: XX. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou. Podujatie sa uskutoční kombinovanou formou, prezenčne a online cez aplikáciu MS Teams. Viac informácií

Fakulta ekonomiky a manažmentu: Konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Otvorenie: 8.00 h v posluchárni S-01. Viac informácií

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja:
1. Fakultné kolo študentskej vedeckej konferencie - odborné podujatie pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia. Témy:  regionálny rozvoj a politiky EÚ, rozvoj vidieka, cestovný ruch a environmentálny manažment. Otvorenie: o 9.00 h v cvičebni AE-61 (Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka, pavilón AE, 6. posch.).
2. Mladá veda 2022 - odborné podujatie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Otvorenie: o 9.00 h v zasadačke Ústavu európskych politík a verejnej správy).

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva: Študentská vedecká konferencia FZKI. Otvorenie: o 9.00 h v Pavilóne záhradnej a krajinnej architektúry, poslucháreň TD-01, Tulipánová ul. 7. Viac informácií

Technická fakulta: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, strojárstve a odpadovom hospodárstve - medzinárodná študentská vedecká konferencia. Cieľom podujatia je prezentácia výsledkov vedeckej a odbornej činnosti študentov prvého a druhého stupňa štúdia na TF SPU v Nitre a pozvaných hostí z iných univerzít a organizácií so zameraním sa na oblasť strojov a výrobných zariadení v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. V rámci konferencie bude vytvorená sekcia pre stredné školy. Viac informácií

pondelok, 25.04.2022

Téma: Flexibilita práce ako najaktuálnejší trend a potreba firiem a zamestnancov (v jednosmennej aj viacsmennej prevádzke) - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Roman Urban, Ph.D., MBA, Déhora Central Europe (Praha)
Dátum a čas: 25. 4. 2022, 7.00 h
Prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy.

Deň otvorených dverí s FS ZOBOR
Ste fanúšikom folklóru? Príďte sa pozrieť, ako vyzerajú tanečné, muzikantské alebo spevácke  tréningy členov folklórneho súboru ZOBOR a nácvik programu v krojoch. Ak sa vám bude u Zoboristov páčiť, môžete sa pridať k ďalšiemu tréningu.
Čas a miesto konania: 19.00 – 21.30 h spoločenská miestnosť ŠD Mladosť (prízemie) a súborové priestory ŠD Mladosť (2. poschodie), Štúrova 3
Zodpovedajú: Ing. Ondrej Debrecéni, Ing. Kamila Ondrášová, PhD. (FS Zobor)

Pasteur kvíz
Pasteur kvízy sú pre študentov už dva roky neoddeliteľnou súčasťou NUD, hoci iba v online priestore. Tento rok je konečne príležitosť zorganizovať kvíz aj prezenčne.
Pre súťažné tímy sú opäť pripravené zaujímavé otázky z rôznych oblastí života.
Čas a miesto konania: 19.00 h, SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, Štúrova 3, (suterén)
Zodpovedajú:  Ing. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Futbal Technikov - halový futbalový turnaj študentov a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre.
Čas a miesto konania: 15.30 h, Centrum univerzitného športu (športová hala), ul. Čsl. armády 1
Zodpovedajú:  Ing. Patrícia Feriancová (Študentský parlament TF SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD., (Útvar univerzitných služieb SPU)

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie  e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 24. 4. 2022
Čas a miesto konania: 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

utorok, 26.04.2022

Téma: Plemenársky informačný systém a Centrálna evidencia HZ ako súčasť šľachtiteľskej práce - výberová prednáška v rámci predmetu všeobecná zootechnika, realizovaná v rámci spolupráce medzi SPU v Nitre a podnikom Plemenárske služby SR, š. p. Bratislava
Prednášajúci: Ing. Pavla Rosinčinová - vedúca útvaru ASD, Ing. Martin Tomašovič - odborný referent CEHZ, Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p
Dátum a čas: 26. 4. 2022, 11.00 h
Prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Ako vie byť koučing užitočný pri rozhodovaní a stanovení cieľov? - prezentačný workshop koučky a mediátorky Evy Račkovej v rámci Nitrianskych kariérnych dní 2022. Orientuje sa na oblasť rozvoja osobnostného potenciálu jednotlivcov aj tímov, pracuje s témami ako empatia, efektívna spolupráca, asertivita. Podporuje zavádzanie rešpektujúceho prístupu na školy a spolupracuje pri zavádzaní koučovacieho prístupu na vysoké školy. Vedie tréningy nenásilnej komunikácie podľa Rosenberga. Hostka: Martina Gajdošová
Čas a miesto konania: 15.30 – 17.00 h, SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, Štúrova 3, (suterén)
Zodpovedá: Mgr. Simona Belovičová, PhD., Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU Prihlasovací formulár
VIAC INFORMÁCIÍ

Kynologický putovný pohár SPU - súťaž zameraná na základný výcvik psov. Zapojiť sa môžu študenti a zamestnanci oboch univerzít a pozvaných stredných škôl. Radi privítame divákov z radov širokej verejnosti. Pravidlá súťaže
Čas a miesto konania: 12.30 h, areál psiarne SPU, Tr. A. Hlinku 2
Zodpovedajú: Ing. Martin Fik, PhD., Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre, Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Ako sústrediť pozornosť a plánovať čas? - prezentačný workshop mediátora a kouča Petra Šveca v rámci Nitrianskych kariérnych dní 2022. Aj vy patríte k tým, ktorí odkladajú riešenie vecí na poslednú chvíľu a potom nestíhajú? Práve pre vás je určený tento workshop. Dozviete sa, ako si zorganizovať čas, ako si určiť priority a odfiltrovať, čo je naozaj dôležité a čo si zaslúži našu pozornosť. Zistíte tiež, ako sa vyhnúť prokrastinácii.
Čas a miesto konania: 13.30 – 15.00 h, SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, Štúrova 3, (suterén) Prihlasovací formulár
Viac informácií

Téma: Financovanie v poľnohospodárstve - výberová prednáška v rámci  predmetu agrárny marketing
Prednášajúci: MSc. Peter Hudec, vedúci oddelenia agrofinancovania a štruktúrovaného financovania - Tatra banka a.s.
Dátum a čas: 26. 4. 2022, 13.30 h
Prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Dreviny v legendách a poverách. Výberová prednáška priblíži európske, ale aj cudzokrajné dreviny vo folklóre, legendách a poverách ľudí v staroveku a stredoveku, ako aj zmienky o nich v starovekých spisoch Indie, Perzie, v Biblii, Koráne a ďalších. Predstaví pôvod pomenovania drevín, ich spojenie s pôsobením božstiev alebo ich zasvätenie božstvám a kresťanským svätcom a panovníkom, zameria sa tiež na dreviny v živote Keltov (Druidov), Slovanov a Germánov, vrátane škandinávskych národov.
Prednášajúci: Ing. Peter Hoťka, PhD., Ústav ekológie lesa, Arborétum Mlyňany SAV, vedúci oddelenia genofondu a špeciálnych zbierok
Dátum a čas: 26. 4. 2022, 9.00 - 11.00 h
Miesto: Ústav krajinnej architektúry, FZKI, Tulipánová 7, Nitra, prednášková miestnosť TD-01
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Výcvik aportovania - výberová prednášku o kynológii.
Čas a miesto konania:  9.30 h, areál psiarne SPU, Tr. A. Hlinku 2
Zodpovedajú: Ing. Martin Fik, PhD., Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre, Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Prezentácia špeciálneho výcviku psov  - služobná kynológia a dogdancing
Čas a miesto konania: 10.30 h, areál psiarne SPU, , Tr. A. Hlinku 2
Zodpovedajú: Ing. Martin Fik, PhD., Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre, Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie  e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 25. 4. 2022
Čas a miesto konania 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Fit tréning
Prihlasovanie  e-mailom na lucia.civanova@uniag.sk do 25. 4. 2022
Čas a miesto konania: 17.00 – 18.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1 (malá telocvičňa)
Zodpovedá: Mgr. Lucia Civáňová, CUŠ SPU

streda, 27.04.2022

Univerzitná kvapka krvi na SPU - humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pri SPU v Nitre a Národná transfúzna služba v Nitre.
Čas  a miesto konania 8.00 – 11.00 h, Kongresová sála SPU, ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38
Zodpovedajú: Ing. Monika Gubáňová, PhD. (MS SČK pri SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Téma: Geographical indications of agri-food products in trade relations of the European Union - výberová prednáška
Prednášajúci: Assoc. Prof. Agnieszka Hajdukiewicz, Cracow University of Economics, Poľsko
Dátum a čas: 27. 4. 2022, 13.30 - 15.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Výbor Univerzitnej organizácie Odborového zväzu PŠaV pri SPU v Nitre organizuje Konferenciu UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre, ktorá sa uskutoční dňa 27. apríla 2022 o 13.00 h v Kongresovom centre SPU (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38). Podujatie môžete sledovať online prostredníctvom MS Teams alebo webBrowser.
POZVÁNKA

Piknik FZKI 2022 - akcia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa opäť uskutoční v priestoroch fakulty na Tulipánovej ulici 7 a v areáli Mestského parku. Cieľom organizátorov je zmysluplné využitie „darovanej krajiny“ a verejného priestoru mesta. Podujatie je určené študentom, zamestnancom, ale aj širokej verejnosti, pričom hlavným motívom akcie je neformálnym spôsobom prepájať odborníkov z praxe so študentmi. Súčasťou podujatia sú bloky odborných prednášok, zamerané na aktuálne témy akými sú napríklad klimatická zmena, komunitný verejný priestor alebo mestské poľnohospodárstvo. Chýbať nebude ani kvalitné občerstvenie, kvíz, či hudba.
Čas a miesto konania: od 12.00, areál FZKI, Tulipánova ul. 7
Zodpovedá: Študentská rada FZKI SPU

Deň otvorených dverí v Sokoliarni SPU
Pre návštevníkov budú pripravené worshopy, kde si budú môcť vyskúšať výrobu základnej výstroje pre dravca (kožené pútka). Sova Afry im ukáže, aké má jemné operenie, harriska Arya im rada zapózuje na selfíčka a harris Teo sa predvedie pri tom, čo mu ide najlepšie. A samozrejme, počas celého popoludnia im sokoliari ochotne odpovedia na všetky otázky.
Čas a miesto konania: 13.00 – 15.00 h, areál SPU, Tr. A. Hlinku 2
Zodpovedajú: Ing. Terézia Hegerová (Sokoliarsky krúžok SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Prečo využiť VŠ na experimentovanie s vlastnými projektmi? - prezentačný workshop tímového trénera a kvalitára Adama Brocku v rámci Nitrianskych kariérnych dní 2022. Rozmýšľate o využití voľného času na štart podnikania? Ak sa vám myšlienka podnikať zdá príťažlivá, pozývame vás na tento workshop. Zistíte, ako rýchlo a efektívne otestovať váš podnikateľský nápad. Prostredníctvom metódy Design Thinking sa naučíte ušetriť kopec času, peňazí aj energie. Dozviete sa tiež, aké chyby nerobiť pri začínajúcom podnikaní.
Čas a miesto konania 13.30 – 15.00 h, SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, Štúrova 3, (suterén) Prihlasovací formulárViac informácií

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie  e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 26. 4. 2022
Čas a miesto konania 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Spoznaj areál SPU - súťažné podujatie spojené so spoznávaním univerzitného kampusu.
Súťažiaci budú hľadať stanoviská, plniť rôzne úlohy a lúštiť rébusy.
Čas a miesto konania: 15.30 h, areál SPU, Tr. A. Hlinku 2
Zodpovedajú: Študentský parlament TF SPU, Študentský spolok Pasteur, študenti FBP SPU, Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Aký je udržateľný marketing budúcnosti? - prezentačný workshop v rámci Nitrianskych kariérnych dní 2022, zameraný na content fruiter – content marketing. Chceli by ste, aby vaše projekty priniesli trvalé hodnoty? Príďte na workshop o udržateľnom marketingu budúcnosti. Dozviete sa o projektoch s garanciami rastu, ktoré firmám a ich zákazníkom prinášajú trvalé hodnoty efektívne a dlhodobo.
Čas a miesto konania: 15.30 – 17.00 h, SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, Štúrova 3, (suterén) Prihlasovací formulár
Viac informácií

štvrtok, 28.04.2022

Netradičné suroviny a ich využitie v gastronómii - workshop s Ing. Evou Ivanišovou, PhD.
Účastníci sa oboznámia s netradičnými a menej známymi surovinami a plodinami a ich možnosťami využitia v gastronómii. V rámci praktických zručností sa naučia vyrábať čokoládu a pralinky v štýle: „from bean to bar“ či pripraviť kávu z praženej zelenej kávy. Súčasťou workshopu bude aj získanie vedomostí o bioaktívnych látkach, ich účinkoch na ľudský organizmus a možnostiach aplikácie v odvetví medicíny, biotechnológie, farmaceutického priemyslu atď. Viac  informácií na https://www.facebook.com/SpolokPasteurČas a miesto konania:  9.00 – 15.00 h, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón T, 4. posch., miestnosť AT41
Zodpovedajú:  Ing. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

piatok, 29.04.2022

Zelené financovanie a spoločensky zodpovedné investovanie - výberová prednáška a diskusné fórum s  expertmi na zelené financovanie a environmentálne hľadiská:  Ing. Zdenkom Stefanidesom, MSc., hlavným ekonómom VÚB a Mgr. Petrom Margetinym, vedúcim oddelenia predaja a rozvoja podnikania, Eurizon AM Slovakia.
Čas a miesto konania: 9.00 h, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2 (miestnosť IBM). PLAGÁT
Zodpovedajú:  doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD., Ústav hospodárskej politiky a financií FEM SPU, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU)

Téma: Komunitné kompostovanie v podmienkach mesta - výberová prednáška. OZ Komunita kompostuje podporuje rozvoj komunitného kompostovania, ako ekologického, efektívneho a ekonomicky výhodného spôsobu zhodnotenia bioodpadu. Zabezpečuje praktickú realizáciu a ukážky komunitného kompostovania pre záujemcov a s tým súvisiacu osvetu zapojeným domácnostiam. Zástupca OZ, Ing. Štefan Králik, sa s nami podelí o skúsenosti so zavádzaním komunitného kompostovania v Nitre
Prednášajúci: Ing. Štefan Králik, zástupca OZ Komunita kompostuje
Dátum a čas: 29. 4. 2022, 10.00 h
Miesto:  Ústav krajinného inžinierstva FZKI, Hospodárska 7, miestnosť ZP
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, ekonómia a manažment.

Téma: Marketing v praxi vinárskeho podniku- výberová prednáška v rámci predmetu marketing. Vinárstvo Predium nadväzuje na tradíciu pestovania viniča a výroby vína vo Vrábeľskom vinohradníckom regióne, kde obhospodaruje 33 ha vlastných vinohradov. Filozofiou vinárstva je smerovanie k produkcii EKO-BIO vína využitím najmodernejších poznatkov a metód. Vinárstvo Predium prispieva k návratu slávy vrábeľských vín na miesto, ktoré im historicky patrí.
Prednášajúci: Stela Waldnerová, Vinárstvo Predium Vráble
Dátum a čas: 29. 4. 2022, 7.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

SPUKFEST - druhý ročník hudobného podujatia, ktorého názov vznikol zo spojenia skratiek SPU a UKF alebo SP UKF (Študentský parlament UKF).
Príďte si užiť študentský život. Ako? No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou! Môžete sa tešiť na skvelých interpretov a na úžasnú zábavu. Konkrétnych interpretov organizátori zverejnia na facebookovom a instagramovom profile Študentského parlamentu UKF.
Čas a miesto konania: 17.00 – 22.00 h, Svätoplukovo námestie
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Mgr. Lucia Spodniaková (Študentský parlament UKF)

Turnaj League of Legends 1vs1
Cieľom je zaujať študentov stredných škôl, priblížiť im štúdium na našej univerzite a zvýšiť povedomie súčasných vysokoškolákov o aktivitách na SPU. Turnaj sa uskutoční formou zápasov jeden proti jednému. Do turnaja sa môže zapojiť maximálne 45 ľudí, ktorí budú súťažiť o vecné ceny (prvé štyri miesta). Presné pravidlá turnaja budú objasnené v deň jeho konania.  PLAGÁT
Registrácia: https://bit.ly/SPULOLTurnaj do 27. 4. 2022 do 16.00 h
Čas a miesto konania: 9.30 h, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň AS-03 a AS-07
Zodpovedajú: Ing. Kristína Mušinská, FEM, Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)
Plagát