Kalendár udalostí Máj 2022

pondelok, 02.05.2022

Autonómna mobilná robotika v poľnohospodárstve
Prednáška doc. Ing. Vladimíra Cvikloviča, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 16.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk) Viac informácií: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/prednasky_NUD
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, , Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Umelá inteligencia - prednáška Ing. Lukáša Vacha, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 17.00 h, (online link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk) Viac informácií: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/prednasky_NUD
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Téma: Budujte svoju profesionálnu značku prostredníctvom pútavej výťahovej reči a majstrovstvom v small talku - workshop
Prednášajúci: Mgr. Matúš Draganovský, Learning Designer a tréner vo vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností). Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov. Facilituje co-create a design thinking workshopy, kde využíva bohaté skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác. Využíva networking a inšpiratívne podnety počas procesu. V rámci vzdelávacieho programu "mobile GTL" vám prinášame sériu workshopov zameraných na rozvoj podnikateľského nápadu / projektu a zelených inovácií. Každý z workshopov poskytne dôležité informácie a nástroje pre úspešné podieľanie sa na prechode k „zelenej“ ekonomike.
Dátum a čas: 2. 5. 2022, 15.30 - 17.00 h

Téma: Osvojte si praktiky pre ľahšie zavádzanie zmien, a vytvorte tak tím spolupracovníkov na ktorý sa môžete spoľahnúť - workshop
Prednášajúci: Mgr. Matúš Draganovský, Learning Designer a tréner vo vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností). Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov. Facilituje co-create a design thinking workshopy, kde využíva bohaté skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác. Využíva networking a inšpiratívne podnety počas procesu. V rámci vzdelávacieho programu "mobile GTL" vám prinášame sériu workshopov zameraných na rozvoj podnikateľského nápadu / projektu a zelených inovácií. Každý z workshopov poskytne dôležité informácie a nástroje pre úspešné podieľanie sa na prechode k „zelenej“ ekonomike.
Dátum a čas: 2. 5. 2022, 13.00 - 15.00 h

Téma: Perspectives of research and scientific exchange in Plant Science at Banja Luka University - výberová prednáška pre študentov a doktorandov FAPZ, SPU Nitra o možnostiach výskumu v oblasti rastlinnej výroby (kontaktná osoba doc. Ing. Štefan Týr, PhD.)
Prednášajúci: Biljana Kelecevic, PhD., Faculty of Agriculture, University of Banja Luka
Dátum a čas: 2. 5. 2022, 9.00 h
Miesto: poslucháreň AA-01, Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Perspectives of research and scientific exchange in area of animal science at Banja Luka University - výberová prednáška pre zamestnancov a doktorandov FAPZ a SPU Nitra o možnostiach spoločného výskumu.
Prednášajúci: Biljana Rogić, PhD., Faculty of Agriculture, University of Banja Luka, Vice Dean for Teaching and Student Affairs
Dátum a čas: 2. 5. 2022, 9.00 h
Miesto: Ústav chovu zvierat, Tr. A. Hlinku 2 (zasadacia miestnosť)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie  e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 29. 4. 2022
Čas a miesto konania: 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1  
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Téma: Aktivity EÚ v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ vzhľadom na krízu na Ukrajine
Prednášajúci: Peter Stano, hovorca Európskej komisie pre vonkajšie vzťahy
Dátum a čas: 2. 5. 2022, 15.30 h
Prenos: WEBEX, meeting number (access code): 2741 228 7651 meeting password: XNmqEBV8$46 (96673288 from phones)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo.
utorok, 03.05.2022

Téma: Finančný trh, možnosti a stránky. Workshop vedú finančníci  - Nikoleta Babošová https://www.generali.sk/agent/nikoleta-babosova/ a Patrik Baboš https://www.generali.sk/agent/patrik-babos/ Dozviete sa, aké sú zásady finančnej gramotnosti. Zistíte viac o téme fondy a ako hospodáriť s peniazmi (s presahom do bežného života).
Prednášajúci: Ing. Nikoleta Babošová a Patrik Baboš
Dátum a čas: 3. 5. 2022, 18.00 - 19.30 h

Téma: Krajina pre ľudí a včely - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Soňa Keresztesová, PhD., Mgr. David Turčáni, PhD., OZ Včelí kRaj
Dátum a čas: 3. 5. 2022, 16.30 - 18.00 h
Prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Reverzné inžinierstvo a spôsoby 3D digitalizácie v praxi
Prednáška Ing. Patrika Kósu, PhD., z Ústavu konštruovania a strojárskych technológií Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 17.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk). Viac informácií https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/prednasky_NUD
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Číslicové spracovanie obrazu v mobilnej robotike
Prednáška Ing. Ladislava Tótha, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 16.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk) Viac informácií: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/prednasky_NUD
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie  e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 2. 5. 2022
Čas a miesto konania: 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1  
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Nauč sa zachrániť život pomocou AED
Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. Jeden z takýchto prístrojov je umiestnený aj pod Aulou SPU. Záujemcovia budú mať príležitosť vidieť, ako funguje a vyskúšať si jeho použitie.
Čas a miesto konania: 10.00 – 12.00 h, vestibul pod Aulou  SPU
Zodpovedajú: Ing. Monika Gubáňová, PhD. (MS SČK pri SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Venuj deň svojmu zdraviu
Aktivita zameraná na sériu skríningových vyšetrení, určených pre študentov, zamestnancov a širokú verejnosť. Účastníci si môžu nechať zmerať tlak krvi, skríningovo stanoviť cholesterol, glukózu a kyselinu močovú, pričom budú mať možnosť absolvovať antropometrické vyšetrenie prostredníctvom metódy bioelektrickej impedancie s následnou interpretáciou výsledkov a poradenstvom. V prípade záujmu si môžu dať vyhodnotiť jedálniček (podmienkou je v dostatočnom predstihu zaslaný jedálniček).
Čas a miesto konania: 10.00 – 15.00 h, vestibul pod Aulou SPU
Zodpovedajú: Ing. Martina Gažarová, PhD. a prof. Marta Habánová, PhD. (Ústav výživy a genomiky FAPZ SPU), Ing. Maroš Bihari, Viktória Kúšiková a Alžbeta Škovierová (študenti št. programu výživa ľudí FAPZ SPU), Ing. Marta Lorková, PhD. (Výskumné centrum AgroBioTech), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

streda, 04.05.2022

Technológie 3D tlače - prednáška Ing. Juraja Balážiho, PhD., z Ústavu konštruovania a strojárskych technológií Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 16.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk) Viac informácií: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/prednasky_NUD
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Aspekty fotovoltaiky v energetike- prednáška Ing. Matúša Bilčíka, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 17.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk) Viac informácií: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/prednasky_NUD
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie  e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 3. 5. 2022
Čas a miesto konania: 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Beach volejbalový turnaj
Prihlasovanie e-mailom na daniel.mikusovic@uniag.sk do 3. 5. 2022
Čas a miesto konania: od 9.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Daniel Mikušovič, CUŠ SPU

štvrtok, 05.05.2022

Kedy sovy spia a psíci brešú?
Podujatie pre deti univerzitnej materskej školy Klások na Hospodárskej ulici. Sokoliari a kynológovia predstavia deťom svojich zverencov a predvedú im ukážky výcviku.
Čas a miesto konania:  9.30 h, MŠ Hospodárska ul., Nitra
Zodpovedajú:  Ing. Martin Fik, PhD., Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre, Ing. Terézia Hegerová (Sokoliarsky krúžok SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Máš pred sebou obhajobu záverečnej práce? Patríš k tým, čo sa radi dozvedia niečo nové? Nezmeškaj príležitosť a prihlás sa na AIESEC podujatie Ako na obhajobu záverečnej práce. Uskutoční sa 5. 5. 2022 o 16.00 - 17.00 h online formou. Registračný formulár: https://bit.ly/registrácia_event
piatok, 06.05.2022

Téma: Gruzínske vinohradníctvo a vinárstvo. Genofond viniča. Tradičná metóda výroby vína v amforách - výberová prednáška predstaví Gruzínsku technickú univerzitu, Fakultu poľnohospodárskych vied a biosystémového inžinierstva. Priblíži históriu gruzínskeho vinohradníctva a vinárstva, gruzínskeho genofondu viniča a najstaršej metódy výroby vína v amforách (Kvevri).
Prednášajúci: Nino Čchartišvili, Lepl Scientific-Research Center of Agriculture, Head of Public relation, Regional and international organizations division, Ministry of Environment and Agriculture, Georgia.
Dátum a čas: 6. 5. 2022, 13.00 - 16.00 h
Miesto: Ústav záhradníctva FZKI, Areál Tr. A. Hlinku 2, učebňa BZ-01
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo.

Ako sa správne stravovať počas uponáhľaného študentského života – workshop

Podujatie zamerané na vyvážené, racionálne stravovanie sa študentov a všeobecne ľudí, ktorí častokrát nemajú dostatok času a priestoru na prípravu plnohodnotných a kompletných jedál. V rámci workshopu sa účastníci dozvedia základné informácie o správnej výžive a stravovaní, ako aj význame výživy pre naše telo. Naučia sa, ako si počas uponáhľaného študentského života pripraviť stravu na celý deň, pričom získajú zaujímavé tipy na výživné a rýchle jedlá spojené s praktickou prípravou snackov, raňajkových, obedových a večerových pokrmov. Vzhľadom na súčasný vývoj environmentálnej situácie sa organizátori zamerajú aj na  udržateľnosť potravín, ich uhlíkovú stopu a spôsoby jej zníženia. Viac  informácií na https://www.facebook.com/SpolokPasteurČas a miesto konania: 9.00 – 11.30 h, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón T, poslucháreň T
Zodpovedajú:  Ing. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

pondelok, 09.05.2022

Téma: Európsky informačný deň. Chceš čo najviac vyťažiť zo svojho vysokoškolského štúdia? Spoznať nových ľudí? Získať vzácne skúsenosti, ktoré ti pomôžu v tvojom budúcom živote? Neváhaj a príď na Európsky informačný deň!
Dátum a čas: 9. 5. 2022, 17.00 - 19.00 h
Miesto: SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, suterén, spucowork@uniag.sk http://cowork.uniag.sk/
streda, 11.05.2022

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu sa 11. - 13. mája 2022 (v posluchárni S-01) uskutoční sedemnásty ročník Medzinárodných vedeckých dní 2022.  Podujatie poskytne priestor pre tvorcov politík, vrcholových manažérov, akademikov a výskumníkov z celého sveta, ktorí sa zaoberajú globálnymi výzvami ovplyvňujúcimi agropotravinársky systém.

Témy:

 • agropotravinová politika: ekonomika, manažment, obchod, zahraničné investície, priemyselná politika a logistika,
 • biohospodárstvo, riadenie zdrojov a trvalo udržateľný rozvoj,
 • zdravá a udržateľná spotreba potravín,
 • zabezpečenie potravinovej bezpečnosti,  potravinové systémy na miestnej, regionálnej alebo globálnej úrovni,
 • inovácia potravinového systému, poradenstvo, dopad pandémie Covid,
 • potravinový reťazec a nekalé obchodné praktiky,
 • nové dimenzie vzdelávania a využívania IKT.

Viac na https://spu.fem.uniag.sk/isd2022/index.php/en/

POZVÁNKA

štvrtok, 12.05.2022

EUNIS-SK a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta ekonomiky a manažmentu organizujú 12. 5. 2022 od 9.00 h celoslovenský seminár Sieťové a informačné technológie SIT 2022, ktorý sa bude konať pod záštitou rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. Podujatie je určené pracovníkom a študentom vysokých škôl a všetkým, ktorých zaujímajú informačné a komunikačné technológie. Súčasťou seminára bude vyhlásenie súťaže o najlepší kurz v prostredí LMS Moodle.

Miesto konania: SPU v Nitre, pavilón S, miestnosť AS-02

Prenos: MS Teams https://tiny.cc/SIT2022

Viac na https://spu.fem.uniag.sk/SIT2022

utorok, 24.05.2022

Téma: Vývoj teoretických prístupov k regionálnemu rozvoju a ich priemet do regionálnych politík - habilitačná prednáška poskytne stručný prehľad vybraných teórií regionálneho rozvoja, ich vývoj od exogénnych k endogénnym rozvojovým koncepciám a od sektorového k holistickému prístupu k rozvoju. Zároveň sa zameria na spôsoby akými boli tieto teoretické prístupy uplatňované v praxi, teda v konkrétnych ekonomických nástrojoch a opatreniach regionálnej politiky, tak vo všeobecnosti ako aj so zameraním na politiky uplatňované v rámci EÚ.
Prednášajúci: Ing. Katarína Melichová, PhD., Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
Dátum a čas: 24. 5. 2022, 8.30 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, FEM SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2
Názov habilitačnej práce: Inštitúcie a rozvoj - vybrané aspekty inštitucionálneho prostredia ako faktora regionálneho a miestneho rozvoja
štvrtok, 26.05.2022

V Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 26. mája 2022 uskutoční tridsiate piate Valné zhromaždenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Dopoludňajšia časť je neverejná, popoludní od 14.00 h sa bude konať verejná časť, ktorej súčasťou bude vystúpenie predsedu SPPK a hostí, ako aj diskusia za okrúhlym stolom.

utorok, 31.05.2022

V posluchárni CH sa 31. mája 2022 o 13.00 h uskutoční verejné zhromaždenie akademickej obce Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Program

 1. Otvorenie
 2. Predstavovanie kandidátov na kandidáta na dekana FBP SPU v Nitre – kandidáti na základe vylosovaného poradia predstavia Programové tézy rozvoja FBP SPU v Nitre na obdobie rokov 2023 – 2027
 3. Diskusia k predneseným programovým tézam jednotlivých kandidátov
 4. Ukončenie verejného zhromaždenia akademickej obce FBP SPU

Zasadnutie Akademického senátu FBP SPU v Nitre a voľba kandidáta na dekana FBP SPU v Nitre na funkčné obdobie 2023 – 2027sa uskutoční bezprostredne po ukončení verejného zhromaždenia akademickej obce FBP SPU v Nitre.

Ústav krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizujú 31. mája 2022 o 9.00 h na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Tr. A. Hlinku 2, zasadacia miestnosť na prízemí) podujatie Modrozelené riešenia pre obce a domácnosti, venované predstaviteľom samosprávy a ďalším záujemcom o „prírode blízke“ riešenia v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry a alternatívne ekologické riešenia pri čistení odpadových vôd v obci a domácnosti.  

Na podujatí sa môžete inšpirovať príkladmi vhodných riešení modrej a zelenej infraštruktúry pre obce, dozviete sa o výhodách vegetačných čistiarní odpadových vôd ako prírodnej alternatívy tradičných technológií, skúsenostiach s ich prevádzkou na Slovensku a v zahraničí a možnostiach financovania takýchto riešení v období rokov 2022 - 2030.

Prednášajúci: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Forma: prezenčná alebo online na meet.google.com/kkv-hsyy-hpc (pri online prihlásení, uveďte prosím svoje meno)

Účasť na podujatí je voľná.

Registrácia: v prípade záujmu potvrďte svoju účasť najneskôr do 27. 5. 2022 na e-mail: kregionalistiky@gmail.com a uveďte formu účasti (osobne / online).