Celoslovenské dni poľa v Dolnej Krupej

Spoločnosť Profi Press, s. r. o., vydavateľstvo Roľníckych novín a PD Dolná Krupá pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana organizujú jedenásty ročník Celoslovenských dní poľa 2022, prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat, ktorá sa uskutoční 7. – 8. júna 2022 na pozemkoch PD Dolná Krupá. Medzi spoluorganizátormi je už tradične aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá sa bude prezentovať v stane na hlavnej výstavnej ploche.

Na návštevníkov čaká prehliadka poľných pokusov na 612 odrodových políčkach a 245 políčkach s variantami ochrany a výživy, výstava hospodárskych zvierat, spoločné aj individuálne predvádzanie techniky,  prezentácia a predaj slovenských regionálnych potravín či prezentácie odborných stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním. Ani tento rok nebude chýbať súťaž v orbe konským záprahom, ukážky prác historickej techniky (odborný garant: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky, Technická fakulta SPU). Súčasťou programu bude aj odborný seminár Technológie pásového obrábania pôdy (Strip-Till), zameraný na zakladanie porastu, hnojenie a agrotechnické, ekonomické a envorinmentálne dopady (odborný garant prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. a doc. Ing. Miroslav Macák, PhD., Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky, Technická fakulta SPU).

Dopravu autobusom pre zamestnancov a študentov SPU na pozemky PD Dolná Krupá zabezpečí univerzita (viac informácií v obežníku). POZVÁNKA A PROGRAM

Ísť späť