Celoslovenské stretnutie koordinátorov programu Erasmus+

V posluchárni S-01 (pavilón S) sa 22. - 23. júna 2022 uskutoční celoslovenské stretnutie koordinátorov programu Erasmus+, ktoré je príležitosťou na zdieľanie skúseností z realizácie a administrovania programu Erasmus+ v rámci vysokoškolského vzdelávania. Podujatie organizačne zastrešila Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov SPU.

Ísť späť