Finančný trh, možnosti a stránky - workshop

Téma: Finančný trh, možnosti a stránky. Workshop vedú finančníci  - Nikoleta Babošová https://www.generali.sk/agent/nikoleta-babosova/ a Patrik Baboš https://www.generali.sk/agent/patrik-babos/ Dozviete sa, aké sú zásady finančnej gramotnosti. Zistíte viac o téme fondy a ako hospodáriť s peniazmi (s presahom do bežného života).
Prednášajúci: Ing. Nikoleta Babošová a Patrik Baboš
Dátum a čas: 3. 5. 2022, 18.00 - 19.30 h

Ísť späť