Implementácia Spoločnej poľnohospodárskej politiky - konferencia

Ústav práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na SPU v Nitre v spolupráci s Asociáciou agrárnych a environmentálnych právnikov a Európskou radou pre vidiecke právo CEDR organizujú  medzinárodnú vedeckú konferenciu Implementácia Spoločnej poľnohospodárskej politiky v predchádzajúcom programovacom období a pripravenosť na programovacie obdobie 2023 - 2027. Vedecká časť podujatia sa uskutoční 16. júna 2022 v zasadačke pod aulou, od 9.00 h. Na konferencii vystúpia odborníci z univerzít a vedeckých inštitúcií z Rakúska, Francúzska, Slovinska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Talianska a Slovenska. Všetci záujemcovia o danú tému sú na konferencii srdečne vítaní!

PROGRAM

Ísť späť