NITRIANSKE UNIVERZITNÉ DNI 2022: Reverzné inžinierstvo a spôsoby 3D digitalizácie v praxi

Reverzné inžinierstvo a spôsoby 3D digitalizácie v praxi
Prednáška Ing. Patrika Kósu, PhD., z Ústavu konštruovania a strojárskych technológií Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 17.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk). Viac informácií https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/prednasky_NUD
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Ísť späť