NITRIANSKE UNIVERZITNÉ DNI 2022: Venuj deň svojmu zdraviu

Venuj deň svojmu zdraviu
Aktivita zameraná na sériu skríningových vyšetrení, určených pre študentov, zamestnancov a širokú verejnosť. Účastníci si môžu nechať zmerať tlak krvi, skríningovo stanoviť cholesterol, glukózu a kyselinu močovú, pričom budú mať možnosť absolvovať antropometrické vyšetrenie prostredníctvom metódy bioelektrickej impedancie s následnou interpretáciou výsledkov a poradenstvom. V prípade záujmu si môžu dať vyhodnotiť jedálniček (podmienkou je v dostatočnom predstihu zaslaný jedálniček).
Čas a miesto konania: 10.00 – 15.00 h, vestibul pod Aulou SPU
Zodpovedajú: Ing. Martina Gažarová, PhD. a prof. Marta Habánová, PhD. (Ústav výživy a genomiky FAPZ SPU), Ing. Maroš Bihari, Viktória Kúšiková a Alžbeta Škovierová (študenti št. programu výživa ľudí FAPZ SPU), Ing. Marta Lorková, PhD. (Výskumné centrum AgroBioTech), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Ísť späť