Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU v Nitre

Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality (KVSZK)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2 949 76 Nitra
e-mail: kvszk@uniag.sk

Ing. Barbora Čakovská, PhD, riaditeľka kancelárie
e-mail: barbora.cakovska@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5553