Kontakt

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/dms_contact_us11.jpg Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Pavilón AE, 3.poschodie 
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra, Slovensko

Úradné hodiny:

Pondelok   13.00 - 15.00

Utorok     9.00 - 11.00

Streda     13.00 - 15.00

Štvrtok     9.00 - 11.00

 

 

Mgr. Vladislav Valach, č. d. 309
riaditeľ kancelárie (anglický a ruský jazyk), Erasmus+ inštitucionálny koordinátor SPU
vladislav.valach@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5545

 

 

Mgr. Mária Baková, č. d. 309
Erasmus+ – vysielanie učiteľov a pracovníkov, administratívna a projektová činnosť (anglický jazyk)
maria.bakova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5550

 

 

Mgr. Zuzana Kunová, č. d. 304
Erasmus+ – vysielanie študentov na štúdium a stáž, prijímanie učiteľov a pracovníkov, bilaterálne zmluvy Erasmus+ (anglický jazyk)
zuzana.kunova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5482

 

Mgr. Eva Trabalíková, č. d. 304
Erasmus+ – prijímanie študentov na štúdium a stáž, spolupráca s partnerskými krajinami mimo EÚ (KA107) (anglický a španielsky jazyk)
eva.trabalikova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5519

 

 

Fakultní koordinátori Erasmus+

 
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy
tel: 037/641 4292
Katedra genetiky a plemenárskej biológie, pavilón AT, 1. posch., č. d. 3
 
kontaktná osoba: 
Ing. Eva Demjanová, PhD.
tel: 037/641 5860
pavilon A, 1.posch, č. dverí 10
 
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 
Ing. Ľubomír Belej, PhD.
tel: 037/641 5824
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, pavilón BA, 1. posch., č.d. 116
 
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
 
doc. Ing. Natália Turčeková, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy
tel: 037/641 5897
Dekanát FEM, pavilón AS, 2. posch.
 
Ing. Iveta Košovská, PhD. - prodekanka pre štúdium
tel: 037/641 4116
Dekanát FEM, pavilón AS, 2. posch.
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
tel: 037/641 5079,
Katedrá práva FEŠRR, Farská ulica
 
kontaktná osoba:
Ing. Veronika Dalkovičová
tel: 037/ 641 5512
Pavilón AE, prízemie, č. d. 26
 
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžnierstva
 
Ing. Mária Bihuňová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy
tel: 037/ 641 5425
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, pavilón TD, prízemie, č. d.121 (Tulipánova ul.7)
 
 
Technická fakulta
 
Ing. Katarína Kollárová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy
tel: 037 641 5488
Dekanát TF