Legislatívna komisia AS SPU v Nitre

Predsedníčka
 
doc. JUDr. Lucia PALŠOVÁ, PhD.
Ústav práva
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5079 
 
Členovia
 
prof. Ing. Ľubica BARTOVÁ, CSc.
Ústav štatistiky, operačného výskumu a matematiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4147 
 
Ing. Romana JANOUŠKOVÁ
študentka III. ročníka III. stupňa štúdia
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky
Technická fakulta SPU
Tel.: +421-37-641 4616
 
prof. Ing. Soňa JAVOREKOVÁ, PhD.
Ústav biotechnológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4431 
 
doc. Ing. Katarína OLŠOVSKÁ, PhD.
Ústav rastlinných a environmentálnych vied
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4442 
 
doc. Ing. Lucia TÁTOŠOVÁ, PhD.
Ústav krajinného inžinierstva
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5221 
 
Ing. Juraj TULÍK, PhD.
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4531 
 
Mgr. Vladislav VALACH
Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5545 
 

Ekonomická komisia AS SPU v Nitre

Predseda
 
doc. Ing. Artan QINETI, PhD.
Ústav hospodárskej politiky a financií
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4591 
 
Členovia
 
prof. RNDr. Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, PhD.
Ústav záhradníctva
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4712 
 
prof. Ing. Soňa JAVOREKOVÁ, PhD.
Ústav biotechnológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4431 
 
Ing. Marián KOVÁČIK, PhD.
Ústav európskych politík a verejnej správy
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5606 
 
doc. Ing. Ondrej LUKÁČ, PhD.
Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4760 
 
doc. Ing. Katarína OLŠOVSKÁ, PhD.
Ústav rastlinných a environmentálnych vied
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4442 
 
Ing. Filip TKÁČ
študent II. ročníka III. stupňa štúdia
Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.: +421-37-641 4751
 
Ing. Danica VRANIAKOVÁ
Útvar finančných zdrojov
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5502 
 

Pedagogická komisia AS SPU v Nitre

Predsedníčka
 
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Ústav biotechnológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4695 
 
Členovia
 
prof. Ing. Marta HABÁNOVÁ, PhD.
Ústav výživy a genomiky
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Tel.:  +421-37-641 4467 
 
prof. RNDr. Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, PhD.
Ústav záhradníctva
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4712 
 
PhDr. Ľubica JAMBOROVÁ, PhD.
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Tel.:  +421-37-641 5043 
E-mail: lubica.jamborova@uniag.sk
 
doc. Ing. Ondrej LUKÁČ, PhD.
Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4760 
 
Ing. Mgr. Eva MIXTAJOVÁ
študentka III. ročníka III. stupňa štúdia
Ústav výživy a genomiky
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.: +421-37-641 4321
 
doc. Mgr. Ing. Danka MORAVČÍKOVÁ, PhD.
Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4692 
 
Dr. habil. Ing. Ľubica RUMANOVSKÁ, PhD.
Ústav európskych politík a verejnej správy
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5605 
 

Komisia pre rozvoj pri AS SPU v Nitre

Predseda
 
doc. Ing. Ľuboš MORAVČÍK, PhD.
Ústav krajinnej architektúry
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5409 
 
Členovia
 
Ing. Lucia BENEŠOVÁ
študentka IV. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.: +421-37-641 4608
 
prof. RNDr. Zdenka GÁLOVÁ, CSc.
Ústav biotechnológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4596 
E-mail: zdenka.galova@uniag.sk
 
Ing. Marián KOVÁČIK, PhD.
Ústav európskych politík a verejnej správy
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5606 
 
prof. Ing. Juraj MLYNEK, CSc.
Ústav chovu zvierat
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4410 
 
doc. Mgr. Ing. Danka MORAVČÍKOVÁ, PhD.
Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4692 
 
Ing. Juraj TULÍK, PhD.
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4531 
 
Mgr. Vladislav VALACH
Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5545 
 

Centrálna univerzitná volebná komisia SPU v Nitre

Predseda
 
doc. Ing. Ľuboš VOZÁR, PhD.
Ústav agronomických vied
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.: +421-37-641 4236
 
Členovia
 
Ing. Elena HUDÁKOVÁ
Útvar všeobecnej učtárne a majetku
Rektorát SPU
Tel.: +421-37-641 5563
 
Ing. Romana JANOUŠKOVÁ
študentka III. ročníka III. stupňa štúdia
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky
Technická fakulta SPU
 
doc. Ing. Ingrid KARANDUŠOVSKÁ, PhD.
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky
Technická fakulta SPU
Tel.: +421-37-641 5694
 
Ing. Daniela KOŠŤÁLOVÁ, PhD.
Ústav biotechnológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.: +421-37-641 5821
 
Ing. Georgetta PALŠOVÁ
Dekanát
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.: +421-37-641 5718
E-mail: georgetta.palsova@uniag.sk 
 
doc. Ing. Zuzana POLÁKOVÁ, PhD.
Ústav štatistiky, operačného výskumu a matematiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.: +421-37-641 4122
 
Mgr. Viera REŽOVÁ
Dekanát
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.: +421-37-641 5413
E-mail: katarina.pobudova@uniag.sk