Legislatívna komisia AS SPU v Nitre

Predseda
 
doc. Ing. Mgr. Ondrej BEŇUŠ, PhD.
Ústav práva
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5075 

Členovia

doc. Ing. Juraj CANDRÁK, CSc.
Ústav výživy a genomiky
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4297 
 
doc. RNDr. Dana URMINSKÁ, CSc.
Ústav biotechnológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4695 
 
doc. Ing. Artan QINETI, PhD.
Ústav hospodárskej politiky a financií
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4591 
 
prof. Ing. Zlatica MUCHOVÁ, PhD.
Ústav krajinného inžinierstva
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5216 
 
prof. Ing. Zdenko TKÁČ, PhD.
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4530 
 
Ing. Jakub PAGÁČ, PhD.
Výskumné centrum AgroBioTech
Tel.:  +421-37-641 4947 
E-mail: jakub.pagac@uniag.sk
 
...
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU

Ekonomická komisia AS SPU v Nitre

Predseda
 
prof. Ing. Ľubomír GURČÍK, CSc.
Ústav ekonomiky a manažmentu
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4595 
 
Členovia
 
prof. Ing. Marta HABÁNOVÁ, PhD.
Ústav výživy a genomiky
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Tel.:  +421-37-641 4467 
 
Ing. Tomáš JAMBOR, PhD.
Ústav aplikovanej biológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4925 
 
Ing. Marián KOVÁČIK, PhD.
Ústav európskych politík a verejnej správy
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5606 
 
prof. Ing. Zlatica MUCHOVÁ, PhD.
Ústav krajinného inžinierstva
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5216 
 
prof. Ing. Zdenko TKÁČ, PhD.
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4530 
 
Ing. Mária CANDRÁKOVÁ
Útvar všeobecnej učtárne a majetku
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5570  
 
Bc. Simona BÁRTOVÁ
študentka I. ročníka II. stupňa štúdia
Technická fakulta SPU
 

Pedagogická komisia AS SPU v Nitre

Predsedníčka
 
Dr. habil. Ing. Ľubica RUMANOVSKÁ, PhD.
Ústav európskych politík a verejnej správy
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5605 
 
Členovia
 
prof. Ing. Marta HABÁNOVÁ, PhD.
Ústav výživy a genomiky
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Tel.:  +421-37-641 4467 
 
doc. Ing. Marek BOBKO, PhD.
Ústav potravinárstva
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4113 
 
doc. Ing. Artan QINETI, PhD.
Ústav hospodárskej politiky a financií
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4591 
 
doc. Ing. Alena ANDREJIOVÁ, PhD.
Ústav záhradníctva
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4247 
 
Ing. Patrik KÓSA, PhD.
Ústav konštruovania a strojárskych technológií
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4104 
 
Ing. Jakub PAGÁČ, PhD.
Výskumné centrum AgroBioTech
Tel.:  +421-37-641 4947 
E-mail: jakub.pagac@uniag.sk
 
Ing. Katarína POLÁKOVÁ
študentka II. ročníka III. stupňa štúdia
Ústav potravinárstva
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.: +421-37-641 5828
 

Komisia pre rozvoj pri AS SPU v Nitre

Predseda
 
doc. Ing. Ľuboš MORAVČÍK, PhD.
Ústav krajinnej architektúry
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5409 
 
Členovia
 
prof. Ing. Ladislav DUCSAY, Dr.
Ústav agronomických vied
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4385 
 
Ing. Tomáš JAMBOR, PhD.
Ústav aplikovanej biológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4925 
 
prof. Ing. Ľubomír GURČÍK, CSc.
Ústav ekonomiky a manažmentu
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4595 
 
Ing. Marián KOVÁČIK, PhD.
Ústav európskych politík a verejnej správy
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5606 
 
doc. Ing. Ondrej LUKÁČ, PhD.
Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4760 
 
Mgr. Vladislav VALACH
Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5545 
 
Maroš GERGEĽ
študent III. ročníka I. stupňa štúdia
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
E-mail: xgergel@uniag.sk
 

Centrálna univerzitná volebná komisia SPU v Nitre

Predseda
 
doc. Ing. Ľuboš VOZÁR, PhD.
Ústav agronomických vied
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.: +421-37-641 4236
 
Členovia
 
Ing. Elena HUDÁKOVÁ
Útvar finančných zdrojov
Rektorát SPU
Tel.: +421-37-641 5563
 
Ing. Lucia JASENOVSKÁ
študentka II. ročníka III. stupňa štúdia
Ústav rastlinných a environmentálnych vied
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
E-mail: xjasenovska@uniag.sk   
 
doc. Ing. Ingrid KARANDUŠOVSKÁ, PhD.
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky
Technická fakulta SPU
Tel.: +421-37-641 5694
 
Ing. Daniela KOŠŤÁLOVÁ, PhD.
Ústav biotechnológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.: +421-37-641 5821
 
Ing. Georgetta PALŠOVÁ
Dekanát
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.: +421-37-641 5718
E-mail: georgetta.palsova@uniag.sk 
 
doc. Ing. Zuzana POLÁKOVÁ, PhD.
Ústav štatistiky, operačného výskumu a matematiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.: +421-37-641 4122
 
Mgr. Viera REŽOVÁ
Dekanát
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.: +421-37-641 5413
E-mail: katarina.pobudova@uniag.sk