Kontakt / Contact

 

Organizačný štáb festivalu Akademická Nitra 2018 / Executive Staff of the Festival Akademická Nitra 2018

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Slovak University of Agriculture in Nitra

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra / Slovak Republic

tel.: +421 37 641 4892

e-mail: an2018@uniag.sk