Kancelária projektových a transferových činností (rektorát SPU):

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Mgr. Martin Valach, PhD.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov:

Ing. Dávid Ernst, PhD.

Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.

Ing. Mgr. Eva Mixtajová, PhD.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva:

Ing. Ľubomír Belej, PhD.

prof. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

doc. Ing. Marek Bobko, PhD.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Fakulta ekonomiky a manažmentu:

Ing. Peter Šedík, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja:

doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.

Ing. Michal Hrivnák, PhD.

prof. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva:

Ing. Miroslav Čibik, PhD.

doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.

Technická fakulta:

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

doc. Ing. Martin Olejár, PhD.

doc. Ing. Miroslav Macák, PhD.

Výskumné centrum AgroBioTech, Potravinový inkubátor a Kreatívne centrum SPU:

Ing. Lucia Gabríny, PhD.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.