Laureáti a ocenení / Laureates and awarded ensembles

Laureáti festivalu Akademická Nitra 2018 / Laureates of the festival Academic Nitra 2018:

zahraničný súbor / foreign ensemble: Roksolaniia, Kyjev, Ukrajina / Ukraine

domáci súbor / Slovak ensemble: FS Technik, Bratislava, Slovensko / Slovakia

 

Ceny poroty / Judging Panel Prizes:

 za dramaturgicko-režijné spracovanie témy – FS Hornád, Košice, Slovensko / Slovakia

 za výber a interpretáciu tanečného a hudobného materiálu – FS Mladosť, Banská Bystrica, Slovensko / Slovakia

 za výber a interpretáciu tanečného a hudobného materiálu – FS Figulinas, Sardínia, Taliansko / Italy

 za spevácky a tanečný výkon ženskej zložky – FS Gymnik, Bratislava, Slovensko / Slovakia

 za interpretačný výkon gajdošovi Tomášovi Blažekovi z FS Ponitran, Nitra, Slovensko / Slovakia

 

Ceny Folklórnej únie na Slovensku:

FS Zobor, SPU v Nitre

FS Torysa, PU v Prešove

Odborná porota / The professional jury

predseda / foreman: Mgr. art. Emil Tomáš Bartko (Slovensko / Slovakia)

PaedDr. Angela Vargicová (Slovensko / Slovakia)

Ing. Ján Karpiel (Poľsko / Poland)

Mgr. Markéta Lukešová (Česká republika / Czech Republic)

Dr. Martin Messa (Slovensko / Slovakia)

Ing. Vladimír Urban (Slovensko / Slovakia)