MBA štúdium Agrárny obchod a podnikanie

SPU ponúka prestížne MBA štúdium Agrárny obchod a podnikanie, akreditované výborom Medzinárodnej siete spolupracujúcich univerzít AGRIMBA, pod záštitou Wageningenskej univerzity v Holandsku.

Určené je absolventom 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí ovládajú anglický jazyk minimálne na stredne pokročilej úrovni.

Štúdium trvá štyri semestre, vyučuje sa v anglickom jazyku a končí obhajobou záverečného projektu. Po úspešnej obhajobe študenti získajú titul MBA.

Obsah štúdia