Možnosti platieb

Poplatky spojené so štúdiom a aj iné poplatky za služby je možné uhradiť len bezhotovostne podľa predpisu uvedeného v UIS, alebo na vebe univerzity. Bezhotovostnú platbu je možné urobiť :

- bankovým prevodom ( internet banking, viamo)  - realizuje sa však až na druhý deň po stiahnutí výpisu z banky

- platobnou kartou - platba sa realizuje do pár minút a platený produkt, služba je prakticky okamžite prístupná!

Pre kontrolu uvádzame, že účty univerzity sú v štátnej pokladnici a

majú IBAN:

SK40 8180 0000 0070 0006 6247 - je určené pre školné, ubytovanie na ŠD, poplatky za prijímačky, za nadštandardné štúdium, počítačovú sieť na ŠD, za štúdium v cudzom jazyku

SK71 8180 0000 0070 0006 6271 - určené pre platbu za preukazy študenta (ISIC, externý, hosť) a ich prolongáciu

SK14 8180 0000 0070 0006 6327 - určené pre platbu za parkovanie, nákup skrípt

 

Variabilný symbol - identifikácia študenta, číslo je uvedené v predpise platby

Špecifický symbol - číslo služby a pracoviska - dôležité pre správne automatické zaúčtovanie

Konštantný symbol - 0308 služby za ubytovanie, 0558 - iné platby,

 

Prevod odporúčame realizovať platbou kartou a ak to nie je možné tak cez internet-banking alebo VIAMO.

1.  Platba kartou

jednoducho cez  link na financovanie štúdia v UIS - zvolíme obdobie a platbu realizujeme cez ikonu platobnej karty.

UIS-financovanie štúdia

 

2. Internet-banking

poskytujú všetky banky, platbu je nutné zadať presne podľa predpisu : IBAN, VS, ŠS, KS, sumu.

 

3. VIAMO

je jednoduchý, rýchly a moderný spôsob platby priamo z mobilnej aplikácie VIAMO, ktorú podporujú nasledovné banky:

Peniaze je možné poslať kedykoľvek a prevod je realizovaný rovnako ako v internet bankingu, avšak cez VIAMO nie je potrebné zadávať údaje ako číslo účtu alebo iné, pevne dané údaje.

VIAMO je zadarmo, za platbu cez VIAMO sa neplatí nič navyše.

Ktoré poplatky môžete zaplatiť cez VIAMO na SPU v Nitre?

Poplatky za:

 • ubytovanie na študentských domovoch,
 • preukaz študenta
 • počítačovú sieť na ŠD
 • parkovné

 

Čo potrebujete na platbu cez VIAMO?

 1. Mobil s aktivovanú VIAMO aplikáciu
 2. Vedieť sumu daného poplatku
 3. Vedieť identifikačné číslo mojej osoby - variabilný symbol v predpise platby - pozri UIS - financovanie študenta

(všetky údaje zistím z prepisu platby uvedeného v UIS, ID osoby je Variabilný symbol)

 

Ako zaplatíte cez VIAMO?

Ukážeme si to na príklade — platba za ubytovanie v študentskom domove:

 1. Spustite VIAMO aplikáciu a zvoľte
 2. Platba firme - Vybrať zo zoznamu a potom zvoľte
 3. Vysoké školy a potom
 4. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a potom zvoľte typ platby
 5. Ubytovanie a potom svoj študentský domov napr.
 6. ŠD Mladosť a zadajte požadované údaje
  • sumu za platbu,
  • číslo študenta - pozri variabilný symbol v predpise platby !
  • meno a priezvisko ubytovaného.
 7. Platbu potvrďte svojím VIAMO PIN-om. Hotovo, zaplatené!

 

Chcem VIAMO, čo potrebujem?

Potrebujete účet v banke, ktorá podporuje VIAMO.

Zatiaľ sú to nasledovné banky:

 • Tatra banka
 • VÚB banka

Ďalej potrebujete mať aktivovanú VIAMO aplikáciu. Viac o aktivácii na stránke viamo.sk

 

Služba VIAMO funguje na Slovensku od roku 2013, cez VIAMO môžete tiež:

 • poslať peniaze na ľubovoľné telefónne číslo — príjemca nemusí byť registrovaný, príjemca môže prijať peniaze na účet do ktorejkoľvek slovenskej banky,
 • pripomenúť známemu, že vám má poslať peniaze,
 • pohodlne zaplatiť obchodníkom, bez prihlasovania sa alebo zadávania údajov z bankovej karty, načítaním QR kódu platobného príkazu.